Verborgen Waarden


Veel van wat goed is en goed werkt is niet altijd zichtbaar. Dat geldt voor veel ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid maar ook in de natuur en op het gebied van menselijk gedrag. Deze onzichtbare waarden zichtbaar maken is een van de doelstellingen van een nieuw kunstproject. Daarbij worden drie aspecten belicht:

  1. Kwaliteiten van mensen (gedrag en handelingen)
  2. Kwaliteiten van de natuur (de groene ruimte, ecologische structuur)
  3. Kwaliteiten van technologische ontwikkelingen (duurzaam bouwen, beheren, ondernemen met het oog op het milieu en de toekomst)

Deze drie invalshoeken hangen samen met elkaar en kunnen een positieve invloed op elkaar hebben. De natuur biedt mogelijkheden om tot jezelf te komen, te ontspannen, te genieten en door momenten van stilte te ontdekken waar het werkelijk in je leven om draait. De campus van de Radboud Universiteit biedt tal van mogelijkheden. De natuur is er prachtig (denk aan park Brakkenstein, de groene ruimtes tussen de faculteiten en ook bijvoorbeeld diverse tuinen). Voor periodes met slecht weer is er voor stiltezoekers ook de stilteruimte van de Studentenkerk en de kerkruimte voor religieus geïnteresseerden.

Mensen die bewust in het leven staan maken bewuste keuzes waardoor medemens en leefmilieu niet geschaad worden. Zij leveren een concrete bijdrage aan een betere wereld waarin armoede, milieuvervuiling en onrecht worden teruggedrongen. Dat kan op velerlei manieren met gebruikmaking van velerlei talenten. Deze talenten vorderen en verder ontwikkelen is een van de maatschappelijke kerntaken van een universiteit.

Technologische ontwikkelingen die inzetten op duurzaamheid kunnen een zegen zijn voor de maatschappij. Niet alleen de noodzaak maar ook de wil tot verandering ten goede kunnen een drijfveer zijn om techniek in te zetten voor een betere aarde. Kosten worden op die wijze bespaard en het nageslacht wordt niet opgezadeld met een giftige erfenis.

Kortom verborgen waarden aan het licht brengen kan op vele manieren lonend zijn. En het kan anderen stimuleren mee te doen, ook initiatieven op te pakken en verder te ontwikkelen. Samenwerken voor een toekomst die voor allen hoop biedt. Het mooie van deze inzet  is dat de kwaliteiten niet van elders hoeven worden gehaald – zij zitten nu nog teveel verborgen, ze kunnen aan het licht worden gebracht.

In het voorgestelde kunstproject kunnen met qr-codes onderliggende waarden worden gedigitaliseerd en gelezen door de nieuwsgierig geworden waarnemer. Dit kan worden toegepast op gebouwen, op materialen, objecten, maar ook op mensen en eigenschappen. De universiteit kan een stap zetten om haar eigen waarden voor het voetlicht te brengen met behulp van dit project. Communicatie is het sleutelwoord. Zichtbaar maken wat verborgen is de actie. Velen kunnen er door geïnspireerd raken. De toekomst is het waard.

John Hacking