comme un souffle fragile

Comme un souffle fragile

t. P. Jacob; onbekende vertaler m. G. de Courreges

Comme un souffle fragile

Als een breekbare adem

ta parole se donne

geeft je woord zich

comme un vase d’ argile

als een vaas van klei

ton amour nous façonne.

vormt je liefde ons.

Ta parole est murmure

Je woord is gefluister

comme un secret d’ amour.

als een liefdesgeheim.

Ta parole est blessure

Je woord is verwonding

qui nous ouvre le jour.

die het daglicht voor ons ontsluit.

Ta parole est naissance

Je woord is geboorte

Comme on sort de prison

zoals iemand zijn gevangenis verlaat.

Ta parole est semence

Je woord is zaad

qui promet la moisson.

die de oogsttijd belooft.

Ta parole est partage

Je woord is verdeling

comme on coupe du pain.

als een snee van het brood.

Ta parole est passage

Je woord is doortocht

qui nous dit un chemin

die ons een weg wijst.