internet memories

 

Internet memories

 

Internet als virtuele werkelijkheid is bijna congruent met de werkelijkheid erbuiten. Gelijktijdigheid is zo goed als een feit. Via GPS is overal zichtbaar waar je je kunt bevinden. Het oorspronkelijk virtuele heeft zo zijn greep op de werkelijkheid van alledag en de gebruiksvoorwerpen verstevigd dat er nauwelijks nog onderscheid is te maken en de werkelijkheid van alledag in de moderne samenleving niet meer zonder kan. Toch is dat niet vanzelfsprekend, zeker niet als je bedenkt dat er op tv nog regelmatig documentaires verschijnen van stammen in Afrika en elders die nog leven volgens het patroon dat zij van hun voorouders hebben overgenomen. Maar ook hier zullen de verworvenheden van de virtuele realiteit snel opgang maken ook al worden die niet in de documentaires als zodanig zichtbaar gemaakt. Het feit dat deze stammen al worden gefilmd is het begin van een nieuwe ontwikkeling. Zij worden met een snelheid die wij misschien niet zouden kunnen bevatten de moderne tijd ingeschoten. De ongelijk-tijdig-heid van een stammen-samenleving in vergelijking met de onze zal zo vermoed ik, van korte duur blijken.

Internet bepaalt niet alleen ons dagelijks leven maar geeft ons ook de mogelijkheid onszelf  virtueel te vereeuwigen. Hoewel eeuwigheid hier met een korreltje zout (wat een anachronisme) genomen moet worden, verschaft het internet wel de mogelijkheid om je belevenissen, je gedachten en je ondernemingen virtueel en ook werkelijk vast te leggen. Ook hier is de grens tussen virtualiteit en werkelijkheid opgeheven. Internet is je nieuwe dagboek, je nieuw fotoalbum, je blog waarin jouw leven wordt vastgelegd en opgetekend. Dat geeft ongekende mogelijkheden voor zelfexpressie en kan velen inspireren op die wijze zichzelf te laten zien, ook voor zichzelf. Want op die wijze naar zichzelf kijken is nieuw omdat het een scala van mogelijkheden betreft die daarvoor hoogstens een voor een bereikt konden worden: jezelf laten in zien in woord, beeld, film en geluid. Internet verschaft voor het eerst de mogelijkheid een compleet zintuigelijk plaatje te laten zien en horen. Hoewel nu nog fragmentarisch en verdeeld, binnenkort zal door de techniek een totale indruk mogelijk worden. De tijdlijn in Facebook is een poging daartoe om een leven te vangen in een aantal indrukken. Misschien is het idee van de tijdlijn nog te primitief en teveel afhankelijk van indrukken en gebeurtenissen, misschien moeten er nieuwe interactieve vormen komen om een totaalindruk weer te geven. Zodat bij je dood een monument is opgericht waarin jij gekend en ervaren kunt worden zoals je was, zoals je deed en zoals je dacht. Helemaal totaal zal het wel niet worden, maar als we biologie, gentechnologie, psychologie, genealogie, en tal van andere invalshoeken koppelen komen we al aardig in de richting. De tijd zal het uitwijzen.

 

John Hacking