Pijn

Pijn bij rouw en verdriet, snijdt door je ziel en als het ware bijna door je lichaam...wat doet dat met jou?