Verloren

Parabel van de verloren zoon, maar wie is hier verloren en wie wordt teruggevonden of vindt zichzelf weer terug. Een tekst om over na te denken.

Uitdagingen in het studentenpastoraat ~

Een persoonlijke notitie - Gemeenschap in en van de Studentenkerk - Vooraf - Als we spreken over geloof, zingeving, religie, kerk en in het bijzonder over Studentenkerk dan is dat een algemeenheid die in feite geen recht doet aan het bijzondere dat we in de ervaring als zodanig meemaken als we in aanraking komen met … Doorgaan met het lezen van Uitdagingen in het studentenpastoraat ~

Schapen en bokken – waarheid en fictie

Overweging Zondag 19 november 2017 Studentenkerk Gelezen Ezechiël 34,11-22 en Matheus 25,31-46 Studenten die tijdens het zelfkonfrontatieonderzoek in de Studentenkerk naderhand gevoelens moeten invullen bij de ervaringen die voor hun belangrijk zijn, hebben er soms moeite mee om hun gevoel een cijfer te geven: van 0-5. Hoe sterk is het gevoel? 0 = niets en … Doorgaan met het lezen van Schapen en bokken – waarheid en fictie

God is een ‘kan-zijn’

'Dieu est un peut-être' God is een ‘kan-zijn’, hij is een ‘misschien’, of een ‘beetje-zijn’. De omschrijving stamt van Marc Alain Ouaknin, een Franse rabbijn en filosoof. Misschien ís God, misschien God is? Talloos zijn de varianten om zó over God te spreken. Dit spreken laat vooral zien dat wij het niet weten. Dat wij, … Doorgaan met het lezen van God is een ‘kan-zijn’

Religio = lezen

Religio is lezen en herlezen   ‘Herlezen (Frans: relire) verwijst altijd naar de etymologie van het woord religie dat volgens sommigen afgeleid is van religere, het feit van zich te verbinden aan..., maar dat anderen dan weer in verband brengen met de stam relegere: 'herlezen'. In die zin is het jodendom een religie van het … Doorgaan met het lezen van Religio = lezen

Leven van Maria

In mijn werk speelt het landschap en de horizon een belangrijke rol. Het landschap en de mogelijke sacraliteit van het landschap is mijn thema. De horizon vervult daarin een sleutelrol omdat de horizon perspectief biedt. De horizon opent het zicht op een toekomst en maakt je bewust van je verleden. In de verhalen die handelen … Doorgaan met het lezen van Leven van Maria

Geslacht

Rolpatronen veranderen, mannen en vrouwen, vaders en moeders, veel is aan het verschuiven omdat de samenleving verandert en de opvattingen veranderen. Maar niet iedereen kan dat zomaar accepteren. Er is veel verzet vooral uit religieuze hoek. Maar wat is belangrijk? De mens allereerst of vooral de religieuze wet en het eigen gelijk?

Brief aan de Galaten

Paulus schrijft aan de Galaten: hij wordt boodschapper van het nieuws dat de vervloekte aan de paal de messias is.

Levend houden van de waarheid

Het levend houden van de waarheid want de waarheid zelf is een levende grootheid...

Pinksteren 2016

Pinksteren 2016: het visioen van de geest en de doorwerking ervan. Jheronimus Bosch stelt ons 500 jaar net als nu voor de keuze tussen hemel en hel.

Idealisme en depressie

Waarom maken idealistische jongeren een einde aan hun leven? Wat is de kracht die hen drijft hiertoe?

Vluchtigheid en vastigheid

Vluchtigheid en vastigheid, een tekst over leren van de dood aan de hand van gedachten van Francois Cheng