Satansknechten

“America First” dat is niets anders dan een vorm van bot en niets ontziend egoïsme waar de promotor van dergelijke slogans zich achter verschuilt om zijn eigen ego boven alles te laten gelden. Dat is bijna exact hetzelfde als “Ein Volk, Ein Vaterland, Ein Führer” ook al leven we we meer dan 70 jaar later. De claim is gelijk! Er zijn veel overeenkomsten tussen al die potentaten en potentaatjes die nu de macht met twee handen aangrijpen en die zich manifesteren als leider van en voor het volk. Allen willen hun ambtstermijn verlengen om maar op deze positie te blijven. Is dat in het belang van het land? Ik dacht het niet, het gaat puur om het eigen belang en de eigen financiën. De VS, Rusland, China, Noord-Korea, Turkije, Syrië, Ethiopië, Soedan, Congo, Algerije Hongarije, Polen, Italië, Brazilië, de Filipijnen om er maar enkele op te noemen. Allemaal landen met politieke leiders die je niet in je kennissenkring of je familie wilt hebben omdat ze moreel gezien voor geen cent deugen. Omdat ze op een racistische, seksistische, fascistische en weet ik wat voor wijze allemaal voortdurend van zich laten horen via sociale media en via hen vriendelijk gezinde pers. Voortdurend zelf in de aandacht staan, de aandacht afleiden van de echte problemen zoals corruptie, machtsmisbruik, seksueel misbruik, armoede (de rijken rijker), hebzucht, machtspolitiek waarbij de anders-denkenden worden weggezet als vijand van het vaderland. Kritische journalisten, leden uit de oppositie worden gevangen gezet of in het ergste geval vermoord. Groeperingen die deze inzichten van hun ‘leiders’ delen voelen zich geroepen de daad bij het woord te voegen en anderen te molesteren, aan te vallen en soms te doden. Kijk naar de (dodelijke) slachtoffers van bijvoorbeeld de homo-haat in Rusland, Brazilië en in tal van Afrikaanse landen. In Nederland op sociale media is het gescheld en zijn de bedreigingen niet van de lucht.
Wat is er aan de hand in onze wereld dat dergelijke types het kunnen schoppen tot leider van een land? Waarom lijkt het eigenbelang het meest voorop te staan in onze samenleving en is alles daaraan ondergeschikt gemaakt? Moraal en menswaardig gedrag lijken relicten uit een verleden. Zo gauw er kritiek komt op dergelijk egoïsme gaat men vol gas in de tegenaanval. Uiteindelijk komt het op een ding neer: het giftige satansgezicht openbaart zich in de holle woorden van de machthebber. Satansknechten, niet anders kan ik hen noemen. Christenen die hieraan steun verlenen zijn de naam christen niet waard. Het is een aanfluiting, een gotspe om in naam van het christendom achter deze knechten te gaan staan in de hoop er zelf beter van te worden.Tragisch.

Of satan wel of niet bestaat, of je nou wel of niet in satan gelooft, doet eigenlijk niet ter zake. Het gezicht dat zich hier laat zien in het gedrag van de potentaten is een satansgezicht. Iets anders kan ik er niet van maken. Het is de opmaat naar nog meer kwaad, het begin van een maatschappij waarin menselijkheid heeft afgedaan omdat de sterktste zonder mededogen regeert en alles voor zichzelf opeist. Allen die zo hard roepen dat zij het allerbelangrijkste zijn, dat alles om hen moet draaien, ook al is het zogenaamd in naam van het ‘volk’, zijn de manifestaties van hetzelfde gezicht: het kwaad in menselijke gedaante, knechten van satan. Een ander kenmerk dat ze met elkaar gemeen hebben is het feit dat ze het politieke spel zonder scrupules beheersen om aan de macht te blijven. Alles is geoorloofd, het doel heiligt de middelen en de grenzen worden steeds verder op geschoven van wat mag en wat niet mag. Democratie is bij uitstek een manier om op slinkse wijze via manipulatie aan de macht te komen en dan via manipulatie die macht te behouden. Wie bewaakt de bewakers? In een computertijdperk als het onze is elke vorm van beïnvloeding mogelijk en wordt die ook ingezet om de macht te behouden. Rusland heeft een bondgenoot in allen die het belang van Rusland dienen: via geld en afpersing, via controle van de tegenstander, via computerinbraken en nep-nieuws worden bondgenootschappen en coalities ondergraven. Allen die de Russische machthebbers een warm hart toedragen zijn vazallen. Waarschijnlijk krijgen ze geld of worden ze op een slinkse wijze onder druk gezet omdat de Russen gevoelige informatie hebben verzameld die ze tegen je gebruiken als je niet meewerkt. De situatie in de VS bij en na de presidentsverkiezingen is daar een goed voorbeeld van ook al zijn de bewijzen nog niet zo hard naar buiten gekomen als sommigen beweren. Als politici hun eigen rechtssysteem gaan ontmantelen door zelf rechters en toezichthouders te benoemen is het failliet van de onafhankelijke rechtstaat ingezet, zie Hongarije, zie Polen, zie de VS met de benoeming van opperrechters. Ook een kenmerk dat al deze potentaten gemeen hebben. Vrije pers wordt beteugeld, aan banden gelegd en financieel onmogelijk gemaakt. Een volgend kenmerk.

Hoe lang blijft dit duren? Tot de machthebber het loodje legt? De kist als eindstation? Of zolang de populariteits-polls aangeven dat hij of zij nog steeds aan de winnende hand is en dat aanhangers de tegenstanders overvleugelen? Ook die polls zijn manipuleerbaar. Of zijn de verkiezingen het einde van dergelijke satansknechten? Hoe arm moeten de armen worden, hoe niet gehoord de tegenstanders, de oppositie, hoe onderdrukt? Moet het gaan zoals in Syrië waar een dictator met hulp van andere dictators de macht behoudt via een gruwelijke oorlog met miljoenen doden en vluchtelingen? Satan lacht in zijn vuistje. Klimaat-ontkenners, de superrijken der aarde, de potentaten, de machtsconcentraties die plaatsvinden in de handen van enkelingen, de schaamteloze zelfverrijking, de uitbuiting van de aarde waarvan weinigen profiteren, het gaat niet de goede kant uit. Tijd voor actie? Voor herbezinning? Voor een omkeer? Hoe komt er een einde aan de naïviteit om achter satansknechten aan te lopen die loze beloften doen? Wanneer worden we echt wakker? Of is het al te laat, heeft de wereld een onomkeerbare koers ingezet op een glijbaan in de afgrond? Als hebzucht en eigendunk ons denken en handelen bepalen is er niet veel te winnen. Boontje komt om zijn lonen. We zullen zien.

John Hacking
28 aug. 2019

Notre Dame Paris 2019