Monsters

Hoe kan het monster in mensen bovenkomen en waarom zit er in mensen soms een monsterlijke component waardoor deze aan het moorden slaat? een verkenning op zoek naar een verklaring