Beste mensen…

Beste mensen,

en daarmee sluit ik niemand uit, ongeacht ras, volk, sekse, politieke achtergrond, religie, wereldbeeld, beroep, opleiding, afkomst en achtergrond, persoonlijke voorkeuren op diverse gebieden, allemaal factoren waarmee wij onderscheidingen creëren, waarmee we ons afzetten tegenover elkaar, waarin we voedsel vinden om elkaar te bestrijden alsof een van deze factoren belangrijker is dan een mensenleven. Mensen, dat zijn wij. Dat in eerste instantie. Geen microben, insecten, of andere species uit de dierenwereld zoals de ezel of de aap.  In veel denigrerend taalgebruik wordt de ander soms weggezet als een van deze terwijl hij of zij een mens is, ’One of the Humankind’! 

Taal, ook een andere dan de Nederlandse, kan ons iets leren: Humankind, de menselijke soort, is, dat kun je ervan maken als je de begrippen uit elkaar haalt: human-kind, mens-vriendelijk. Wees mensvriendelijk omdat je mens bent en omdat de anderen ook mens zijn. Maar wanneer valt dit kwartje in al die situaties waarin we elkaar behandelen alsof we geen mensen zijn? 

Wat is er belangrijk aan het behoren tot een natie, een volk, een stam, een groep zodat moord en onderdrukking van anderen gerechtvaardigd kan worden? Mij lijkt niks. We hebben hetzelfde bloed en wij worden geboren en gaan dood. Alle onderscheidingen zijn als het ware een vorm van kunstmatige onderscheidingen als het onderscheid dat gemaakt wordt belangrijker wordt geacht dan de overeenkomsten die wij met elkaar hebben. 

Dan plaatsen wij een onderscheid bovenaan ons waarderingssyteem en anderen die daar niet toe behoren worden daarvan de dupe. Het omgekeerde doen anderen weer met ons. ‘Fijne wereld die hecht aan de buitenkant’ terwijl het leven ons leert dat wij allemaal sterfelijk zijn en dat wij dus iets van ons leven moeten maken want de tijd is kort. Ideologie, leerstellingen, dogma’s, nationale items waar mensen hun leven voor moeten geven: bullshit! Volksbedrog, leugenpraat. Hoe dom kun je zijn om je leven in de waagschaal te stellen voor een oorlogshitser, voor een politicus die oproept tot onverdraagzaamheid? Voor mensen die anderen tot vijand maken omdat ze ‘anders’ zouden zijn? 

Als je jezelf een rad voor wilt laten draaien is dat erg jammer. Voor je het weet ben je dood. Alle moeite vergeefs, alle geweld totaal zinloos. Met haat bouwen we geen wereld, haat brengt alleen meer haat en geweld. Dood ga je sowieso, maar als de haat escaleert en prevaleert gaat het alleen wat sneller. Niks geleerd, niks verkregen, niks bereikt. Het graf is je lot. Eindbestemming.

Vanuit het oogpunt van de liefde is haat satanisch, duivels, verwoestend. Vanuit het oogpunt van de liefde is onderscheid dat leidt tot discriminatie, racisme en uitsluiting werk van de satan, de tegenstrever, de roet in het eten gooier. Jehoeft niet in een duivel te geloven om te zien hoe mensen duivels handelen. De kranten staan er dagelijks vol mee. En al dat vernietigend handelen leidt alleen maar sneller naar de afgrond. Uit die afgrond is geen terugkeer mogelijk. 

Als macht en bezit de belangrijkste drijfveren worden in een mensenleven is het tragisch gesteld met die mens. En als velen zich hierdoor laten meeslepen is dat nog tragischer. Het leven wordt dan een tragedie, erger dan de meeste auteurs zouden kunnen verbeelden. Hel op aarde, de voorbeelden van Dante zijn er niets bij. Ook dat zien we vaker dagelijks terug in het nieuws: onschuldigen die slachtoffer worden van geweld in oorlogen en onmenselijke situaties. Geweld roept tegengeweld op, macht, tegenmacht. Als je uiteindelijk niets te verlieze hebt kun je alles geven om het geweld dat op je wordt uitgeoefend te weerstaan. Dat kan gruwelijk eindigen. 

Je hoeft geen illusies te hebben over de goedheid en het barmhartige karakter van de mens. Dagelijks worden die illusies gelogenstraft. Maar je hoeft ook niet zo zwart wit te denken alsof liefde, begrip, tolerantie en barmhartigheid geen gewicht in de schaal leggen. Je ondervindt het zelf als je leeft. Je ondergaat het effect van je handelen, van je vertrouwen of wantrouwen. Je merkt wat je denken en je handelen met je doet. Je wordt er blij van of niet. Het effect is meestal direct meetbaar en ervaarbaar. De keuze is dus aan jou. Dat is je vrijheid…Beste mensen….

John Hacking

16 mei 2018

(begin van een fictieve toespraak)

IMG_6443