Mensenverachting

Op weg naar Treblinka

Vandaag is het een jaar geleden dat aanhangers van Trump het Capitool bestormden om te voorkomen dat de uitslag van de verkiezingen uitviel in het nadeel van deze volksmenner. Het mocht niet baten, eenmaal geteld wezen alle uitkomsten op de overwinning van Biden. De druk om de verkiezingen te manipuleren was weerstaan, Pence heeft het niet aangedurfd.
Inmiddels zijn we een jaar verder. Alle republikeinen die niet in de leugens van Trump geloven zijn op een zijspoor gezet. Alle lakeien kijken dezelfde richting uit. De verkiezingen zijn zogenaamd gestolen. Hoe meer dat wordt benadrukt hoe meer mensen dit geloven. Dat is de macht van de mediale invloed.
Op het plaatselijk niveau worden veel kiesbureaus’s en de toezichthouders ontmanteld, Trumpianen nemen hun plaats in, om bij de volgende verkiezingen de uitslag naar hun hand te zetten. Zo kunnen ze niet meer verliezen. Districten om te stemmen worden zo getekend dat zwarte kiezers en andere ongewenste bewoners van het land zo weinig mogelijk kansen krijgen om te stemmen, ook niet via de post. Langzaam tekent zich een nieuwe samenleving af: een samenleving waar racisten en mensenverachters de macht willen grijpen.
Is dat te zwart-wit uitgedrukt? Ik denk van niet. Als je medeburgers niet erkent als medeburgers en hun politieke en democratische rechten inperkt voer je een racistische agenda uit. Alle liters christelijke saus hierover kunnen het verholen racisme niet verbergen. De Ku Klux Klan doet hier zijn maskers af en onder deze witte vodden zitten de schijnheilige gezichten van tal van republikeinen, ook in de Senaat en het Huis van afgevaardigden.
Als je aangeeft dat de stemmen die zijn uitgebracht niet tellen want jouw mensen zullen ze tellen, dus in feite hoef je niet te gaan stemmen, is dat het einde van de democratie en ook het einde van alle medemenselijkheid. Want de volgende stap is na het ontnemen van het stemrecht, de vervolging, de opsluiting, de moord op de zogenaamde tegenstanders. Aanhangers van de Proud Boys, de Boogalows en al die andere fascistische en extreem rechts georiënteerde organisaties van mislukte en teleurgestelde aanhangers die het in de maatschappij niet hebben gered, en die zich enkel iemand voelen als ze met zware wapens gemaskerd door de straten kunnen paraderen, en hier en daar tegenstanders kunnen molesteren, preken openlijk de revolutie en de burgeroorlog. Zij willen de macht grijpen via geweld en zij vormen de stoottroepen van een narcistische leugenachtige ex-president die alleen maar uit is op macht en invloed. Niet goedschiks dan maar kwaadschiks.
Veel zogenaamde christen voelen zich hierbij thuis. Ze verdedigen het wapenbezit alsof hun leven ervan hangt. Ik wist niet dat Jezus van Nazareth het zwaard heeft gepredikt om het eigendom te verdedigen, ik dacht eerder dat hij iets zei in de trant van ‘neem je kruis op en wandel’. Veel van die christenen denken dat de eindtijd is aangebroken en dat het einde van de wereld dreigt. Maar ze zijn hoopvol want God zal hen ‘zeker en vast’ redden. De Apocalypse is nabij, de onthulling van het einde. Maar denken dit soort revolutionairen nou werkelijk dat zij in staat zijn om een land te leiden, zeker in een weerbarstige wereld met andere grote wereldmachten, na het ontketenen van een revolutie? China en Rusland wachten rustig af totdat de VS zijn eigen graf heeft gegraven en wegzinkt in oorlog en onderdrukking. Een economische grootmacht zal zo haar einde op een snelle wijze beleven. Er zal zeker een vorm van ‘apocalyps’ plaatsvinden maar de Trumpianen zullen wakker worden aan de andere kant van de scheidslijn die getrokken is tussen de waarheid en de leugen. In de leugen gevallen zullen ze merken dat ze in een hel zijn beland waaruit geen ontsnappen meer mogelijk is. Hun mensenverachting zal tot hun eigen ondergang leiden, net zoals de nazi’s ondanks hun mooie dromen al heel snel merkten dat met racisme en onderdrukking, met hoeveel oorlogen je ook wil voeren, geen toekomst kan worden opgebouwd, behalve die van uitdijende kerkhoven en bergen as uit de crematoria. Is er nog een kans om het tij te keren? Wie bekeert de Republikeinen tot medemenselijkheid?

John Hacking
6 januari 2022