Mensenverachting

Op weg naar Treblinka Vandaag is het een jaar geleden dat aanhangers van Trump het Capitool bestormden om te voorkomen dat de uitslag van de verkiezingen uitviel in het nadeel van deze volksmenner. Het mocht niet baten, eenmaal geteld wezen alle uitkomsten op de overwinning van Biden. De druk om de verkiezingen te manipuleren was … Doorgaan met het lezen van Mensenverachting

Wat is zwaar, wat is licht?

Kerstoverweging Studentenkerk 24 december 2017 te Nijmegen

Farizeeër en tollenaar

Overweging 23 oktober 2016 Gelezen Jer 14,7-10 en 19-22; Luc 18,9-14 De farizeeër heeft in de geschiedenis van het christendom slechte papieren gekregen: hypocrisie, achterbaksheid, lafheid, letterknechterij, en wat al niet meer, is hem in de schoenen geschoven. En vandaag ook nog hoogmoedigheid en over het paard getild zijn.  Kortom verachting valt hem ten deel. … Doorgaan met het lezen van Farizeeër en tollenaar

Zending en oogsten

Gelezen: Jesaja 66,10-14 Lucas 10,1-20 Het is niet de eerste keer dat Jezus zijn leerlingen uitzendt. Een poos daarvoor roept hij de twaalf bijeen en geeft hun macht én gezag over alle demonen, en macht om ziekten te genezen. Hij zendt hen uit om het koningschap van God te prediken. En om te helen. En … Doorgaan met het lezen van Zending en oogsten

Ontkiemende woorden

Overweging paaszaterdag 4 april 2015 gelezen Genesis 1,1-2,3; Exodus 14,15-15,1 en Marcus 16,1-8 thema: ontkiemende woorden Jezus wordt begraven in een graf in een tuin. Dat is een metafoor voor of een verwijzing naar de tuin van het paradijs. Tuinen zijn in. Dat zijn ze al eeuwen omdat ze precies die link hebben met het paradijs, … Doorgaan met het lezen van Ontkiemende woorden

Niet-mens niet-God

Op Goede Vrijdag wordt Jezus van Nazareth aan het kruis genageld. De personen die hem veroordelen, die zijn pretenties bestrijden en die voorgoed met hem willen afrekenen beschouwen hem als niet-God. Daarom behandelen ze hem als niet-mens. Ontdaan van al zijn menselijkheid wordt hij naar het schavot gebracht om daar zijn laatste adem uit te … Doorgaan met het lezen van Niet-mens niet-God

Geloven in deze tijd: uitdagingen en troost, een eigentijds Paasverhaal

Geloven in deze tijd: uitdagingen en troost – een eigentijds Paasverhaal Het geluk is lichter dan een veertje, maar niemand is in staat het te dragen. Chuang-Tzu   Vanuit het verwachtingspatroon dat christenen koesteren vanuit de bijbelse verhalen over Jezus van Nazareth die ze als Messias, als redder vereren, “het vlees geworden woord Gods”, zou … Doorgaan met het lezen van Geloven in deze tijd: uitdagingen en troost, een eigentijds Paasverhaal

Vuur*

Vandaag geen water, geen aarde, geen lucht maar vuur! In vuur daalt God neer op de Sinaï en overhandigt Mozes de geboden. Vuur ook in onze evangelielezing waar Jezus handelaren uit de tempel ranselt. Zo kennen we hem niet echt, zo fel, zo onverbiddelijk en hard! Dat past niet in ons plaatje van een lieve, … Doorgaan met het lezen van Vuur*

Messias

Messias Het begrip Messias kennen we vooral uit de bijbel. Jezus van Nazareth wordt de Christus genoemd, een vertaling voor het begrip Messias. Sinds we hiervan kennis hebben genomen is dit idee van een verlosser die verlost een eigen leven gaan leiden. Verschillende situaties in de menselijke geschiedenis vroegen en vragen om verlossing, om bevrijding  … Doorgaan met het lezen van Messias

Zout en licht

Sjéma Israel, Adonai Eloim, Adonai Echad  - Zo luidt de geloofsbelijdenis van Israel in Deuteronomium 6,5: Er staat (als u geen Hebreeuws verstaat): “Luister, Israël: de HEER(er staat Jahweh) = onze God, de HEER = de enige!” en de tekst vervolgt: Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.  Jesaja komt hier op terug … Doorgaan met het lezen van Zout en licht

Kerstavond 24 december 2013

Kerstoverweging Studentenkerk 24-12-2013; gelezen Jes 8,23-9,7 en Lucas 2,1-20 Welkom “Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft!” Deze kerstgroet uit de mond van de engelen – gericht aan de herders, geef ik graag aan u  door op deze kerstnacht. Welkom, van harte welkom in deze donkere … Doorgaan met het lezen van Kerstavond 24 december 2013

Vreugde van het evangelie

De goede boodschap is een blijde boodschap. Zij verschaft vreugde aan wie haar ontvangen. Dat is de inzet, dat is de bedoeling van de auteurs van het verhaal van Jezus van Nazareth in vier varianten. De werkzaamheid van Jezus van Nazareth was zo bijzonder en zo van een volstrekt uniek karakter dat zijn leven en … Doorgaan met het lezen van Vreugde van het evangelie