Aangeraakt

Aangeraakt

Aanraking, aangeraakt worden is een ervaring die mensen nodig hebben. Zonder dat dreigt een mens te verdorren. Eerst geestelijk en daarna lichamelijk. Dit schrijft Wilhelm Schmid in zijn boekje over gelatenheid, met de ondertitel ‘wat we kunnen winnen als we ouder worden’. Hij onderscheidt diverse stappen om gelatenheid in het persoonlijke leven bij ouderdom te ondergaan en een ervan is de ervaring van lichamelijk aangeraakt worden. Als je wordt aangeraakt ben je niet alleen, dan hoor je bij iemand, dan geeft er iemand om je. Dit gevoel heb je ook nodig als je ouder wordt maar precies daar schort het wel eens aan. Zeker als velen om je heen zijn weggevallen, als je geen knuffelende kinderen (meer) hebt of dierbare vrienden die je eens af en toe stevig vastpakken of omhelzen.

Maar aangeraakt worden en aanraken kent ook nog een ander niveau dan alleen het zintuiglijke dat met de tastzin en de huid te maken heeft. Ook geestelijk kun je worden geraakt, aangeraakt, getroffen. Als dit niet zo was zou ook het begrip inspiratie nergens op slaan. Geïnspireerd worden is niet meer en niet minder geraakt worden door iets wat in je geest binnenkomt en waardoor je wordt aangezet om op de een of andere wijze actie te ondernemen. Dat kan op het intellectuele niveau maar ook via handelend optreden, bijvoorbeeld het organiseren van een activiteit. Of Je gaat aan de slag met het schrijven van een tekst (gedicht, spreuk, boek, toneelstuk), het maken van een schilderij of film. Creativiteit gebaseerd op inspiratie kan veel kanten opgaan. Wat je hier kunt onderscheiden zijn de volgende stappen: je open stellen, ontvankelijk zijn voor een of andere wijze van inspiratie, je dus laten raken, het moment van geraakt worden, de reactie hierop in de vorm van bijvoorbeeld creativiteit. Je uiten, stem geven aan je geraakt zijn is naast het geraakt zijn zelf bron voor ervaringen van geluk. Zo kun je het een hele tijd in je leven uitzingen als geraakt worden en je uiten op basis hiervan plaatsvinden. We noemen dat een zinvolle wijze van tijdsbesteding want je ervaart op de een of andere wijze een portie geluk. Het mooie ervan is dat geraakt worden altijd met iets buiten jou te maken heeft en je uiten altijd een beweging is van jou naar de wereld om je heen zodat ook anderen hiervan kennis kunnen nemen. Zo wordt je als het ware ingebonden in een wereld  van betekenissen die verder gaat dan de individuele context, het narcistische zelfgenoegen, het draaien om je eigen middelpunt. Als het ware ben je zo opgenomen in een groter zingeheel. Je laten raken en het effect daarvan doorgeven zodat ook anderen geraakt kunnen worden. Zo waait de wind van de inspiratie door de wereld.

Zo zijn mijns inziens ook de grote religies ontstaan, zo ontstaan de bewegingen die mensen in vuur en vlam zetten, die aanzetten tot grote daden. Het begint met aanraking, met het verspreiden van het effect daarvan. Mogen daarom grote daden, grote woorden, grote gebaren, dat zijn daden, woorden, gebaren, die over de grenzen van de dood heengaan – alleen de liefde kan dit bewerkstelligen – ons leven voortdurend vullen. Moge wij zo doorgeefluik zijn van de geest die in ons leeft.

John Hacking

19 jan 2015