Blasfemie

13 jan 2015 utrecht (6)

Blasfemie

Christenen en Joden, Moslims, Boeddhisten en Hindoes – eigenlijk zijn ze allemaal aanhangers van hun godsdienst maar het Christendom of de Islam, het Jodendom, het Boeddhisme en het Hindoeisme, het zijn grove veralgemeniseringen die niet kloppen. Onder de christenen zijn er al katholieken, orthodoxen en protestanten als grove categorie aan te wijzen, onder de moslims de Sunnieten, Sufi’ s en Shi’ieten, en de andere religies kennen hun eigen groepen waar de gelovigen onder vallen. Kortom waar hebben we het over als we het over het christendom of de islam hebben? We praten dan eigenlijk over iets wat niet bestaat. Het gevaar is dat we daarmee mensen in een hoek plaatsen als we aan deze algemene begrippen ook nog een keer een rits van negatieve eigenschappen koppelen omdat een aantal aanhangers zich hebben misdragen. Zo zijn de extreme varianten van een manier van denken binnen een religie een voorbeeld van zulk gedrag dat overal afkeuring oproept. Aanslagen plegen in naam van een religie is blasfemie omdat degenen die aanzetten tot deze aanslagen en de degenen die ze uitvoeren (vaak ook nog eens gehersenspoelde kinderen) een daad plegen die ver buiten de strekking van de religieuze geboden gaat. Geen enkele religie, geen enkel heilig boek roept op om jezelf op te blazen temidden van een menigte onschuldigen. Geen enkele religie in de algemene zin van het woord koppelt aan de opvatting dat zij zelf het allerbelangrijkste zijn en het meest aanspraak kunnen maken op waarheid het gebod om dan maar alle andersdenkenden uit te roeien. Toch is dit wat op dit moment in de hoofden en via het handelen van moslimfundamentalisten – moslimpsychopaten is eigenlijk beter want er is niks fundamenteels aan – plaatsvindt. Moordenaars die zichzelf uitroepen tot hoeders en bewakers van de Islam en die dat met woord en daad, en vooral met moord en uitroeiing van slachtoffers duidelijk maken. Het scanderen van de naam van Allah bij elke gruweldaad, bij elk geweersalvo en bij elke onthoofding van machtelozen, krijgsgevangenen, ontvoerden en andere slachtoffers is een gotspe, blasfemie ten top! Het zijn in de woorden van de joodse filosoof Franz Rosenzweig hemeltirannen die hun visie op de hemel op aarde met grof geweld onderbouwen. De Islamitische staat is afgodendienst omdat niet de Koran, niet de geboden uit de Koran, maar de kortzichtige en uit hun context gerukte visie van de zelfbenoemde ayatollah’s en hun kornuiten centraal staat. Geen enkel vers uit de Koran, geen enkel citaat legitimeert het gruwelijke doden wat nu plaatsvindt. Of deze groep nu Al Qaeda, Boko Haram of IS heet – aan de daden kent men de ware aard die er een van afvalligheid en van radicaal losgeslagen zijn is. Avonturiers, jongeren uit West-Europa die zich aangetrokken voelen tot deze ideologie van de fanatieke Islam in de gedaante van IS dromen misschien over een heilstaat maar het is een werkelijkheid die gegrondvest is op bloed van onschuldigen. Dat heeft geen bestand hoe hard er ook wordt geschreeuwd en hoeveel aanslagen er worden gepleegd. In mijn ogen blijft het blasfemie in optima forma. Een boek, de interpretatie van een vers kan en mag nooit leiden tot de bloedbaden die nu in naam van Allah worden aangericht. Wie dat niet in de gaten heeft of wie het goedpraat heeft van de zin van het geloof,de invulling van een religie met het oog op de toekomst en op een zinvol bestaan niets begrepen. Er is geen paradijs dat wacht als beloning voor gruwelijkheden, er is geen paradijs voor zelfbenoemde martelaren die in terreur het leven verliezen. Terroristen heten zo omdat ze van terreur leven. Dat is hun bron van inspiratie, hun voeding. Ik dacht toch niet dat Allah al deze terreur van harte zal begroeten.

John Hacking
15-01-2015

2 gedachten over “Blasfemie

 1. Je hebt gelijk. Ik vind het alleen zo ongelooflijk dat dit nog niet als een vanzelfsprekendheid wordt gezien. Niemand die leven doodt, kan claimen de Maker van dat leven te dienen.
  Maar kennelijk moet het nog gezegd worden, dan. Dus dank je wel.

  Like

 2. beautifully written and said =)
  for all people there = hope
  there fore i hope that you and all , will understand , that love , compassion and hope
  is the Glory who can give us all , a better life ,of existens on this planet
  God bless you all in Jesus name , Michel Dillions =)

  Like

Reacties zijn gesloten.