Satanaanbidders

 

De ​duivel​ nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei ​Jezus​ tegen hem: ‘Ga weg, ​Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de ​Heer, uw God, vereer alleen hem.

Matheus 4,8-10

Je hoeft niet in de Satan te geloven of zijn bestaan te bewijzen om toch tekenen van Satan-aanbidding te zien in onze wereld. Als we aan de andere kant beginnen van dit citaat van wat de Satan vraagt, namelijk voor hem neervallen en hem aanbidden, dan is er veel te zeggen over het thema waar dit citaat op doelt; macht, heerschappij, rijkdom en pracht en praal.

Kort door de bocht: zijn de rijken Satan-aanbidders en de zeer rijken, dat in het kwadraat? Hangt hun macht en hun rijkdom af van hun onderwerping aan de Satan? Zo plastisch zal het wel niet liggen, zo aanwijsbaar en zo concreet. Maar hun macht en hun rijkdom worden niet ingezet voor een eerlijke en rechtvaardige wereld want dan zouden ze hun macht en hun rijkdom met zeer velen moeten delen. Als je heel erg veel hebt kun je ook veel weggeven maar de kern van je macht en je rijkdom blijft behouden. Je merkt het nauwelijks als je zoveel hebt.

Wat heb je echt nodig, hoeveel macht en hoeveel rijkdom? Volgens mij kan dat ook met beperkte macht, de macht als burger, en beperkte rijkdom, een modaal inkomen. De meeste mensen moeten het daarmee doen en in veel landen is helemaal geen sprake van een modaal inkomen maar leven velen onder de armoedegrens. In feite zou je de negatieve uitwassen van het kapitalisme waarin velen nog steeds worden uitgebuit en verbruikt een vrucht van de Satan kunnen noemen. Een satanische werkelijkheid. De plaatsen waar nu genadeloos mensen worden afgeslacht zoals in Syrië, Jemen en al die andere plekken zijn helleoorden. De Satan regeert daar want de wapens spreken het laatste woord. Al die landen waar geen vrije meningsuiting is, waar je als journalist al snel in de gevangenis komt of op het kerkhof zijn dictaturen waar de staat en haar ambtenaren satanisch handelen want ze dulden alleen meelopers en gehoorzaamheid. Het laten vermoorden van politieke tegenstanders of het opsluiten ervan (Rusland, Syrië, Noord Korea, China, Turkije, Somalië etc. etc.) laat zien dat de macht van de staat onaantastbaar is en verdedigd moet worden koste wat het kost. Macht, rijkdom, invloed, bezit, zijn heilige koeien, als dat de heilige koeien zijn, is de Satan de baas. Kontenlikkers van de Satan zijn die dictators. Vergezeld van hun eigen hofhouding aan ja-knikkers.

Dat zijn de extremen: deze dictaturen, deze oorlogen en deze leiders en staten. Maar hoe zit het met het ‘vrije Westen’? Als er in de VS een president zit die alleen uit is op macht en aandacht, die rijkdom verheerlijkt, de vrouw minacht, de buitenlanders uitkotst en die maatjes is met de Klu Klux Klan en andere rechtse organisaties van mensenhaters? Zit hier ook niet een Satan-aanbidder op de troon? Een troon waarvan de poten gedragen worden door republikeinen, de meesten allemaal zwaar christelijk, de meesten allemaal in het Congres en Huis van afgevaardigden, en steenrijk? Miljonairs die een andere miljonair de hand boven het hoofd houden en niets in de weg leggen, hoe gek hij het ook maakt?

Wat zien we met deze meneer de president, de real Donald, zoals hij zich presenteert op zijn favoriete medium Twitter? Hij vraagt aandacht en krijgt die ook want iedereen reageert (inclusief in deze tekst). Steeds een stapje verder. Steeds meer vijanden makend. Het opzeggen van belangrijke akkoorden is een eerste stap in naam van het heil en vooral de rijkdom van de rijken in de VS. Het volk is bijzaak en wel zo dom om in deze tactiek te blijven geloven: America first! Egoïsme en wel schaamteloos – en dat voor overtuigde christenen!

De verkiezingen van het Congres komen er aan. Dus wat is de tactiek: de wereld keren tegen Amerika en dan kan de ‘Messias’, de president zich presenteren als verlosser van een oorlog die hij zelf heeft veroorzaakt. Ik zie dan ook nog wel gebeuren dat de apotheose, namelijk dreigen met kernwapens, waar kan worden om dit hoogste doel te bereiken, namelijk kost wat kost aan de macht blijven. Ween dergelijke zucht naar macht en status noem ik satanisch. En daar heb je geen concrete Satan voor nodig. De president is zelf de verzoeking in de woestijn voor het Amerikaanse volk en velen kussen zijn kont. Lossen we dit op van buiten? Denk het niet. Eerst inkeer, bekering, inzicht kunnen helpen en een radicaal omkeren op de schreden.

In de Rooms Katholieke kerk zien we misschien minder aan de oppervlakte een lakenswaardig gedrag, maar onder de huid broeit het. De strijd om de macht in het Vaticaan, wie heeft het voor het zeggen op dogmatisch leerstellig gebied en waar draait het om in de communicatie met de buitenwereld. De schandalen rond priesters die vooral kinderen seksueel hebben misbruikt zijn niet opgelost. Velen worden verplaatst naar andere plekken in plaats van uit het ambt gezet, iets wat de canon voorschrijft. Ook deze paus heeft nagelaten, toen hij nog bisschop was in Argentinië, om de slachtoffers wederhoor en genoegdoening te geven en priesters te ontslaan. Hij liet zelfs een contra-onderzoek uitvoeren tegen al deze beschuldigingen van misbruik door clerici.(Zembla uitzending 14 maart 2018 Nederland 2).

Daarnaast zijn er kardinalen en bisschoppen, ook in Nederland, die deze paus betichten van onhelderheid en het stichten van verwarring aangaande de kerkelijke regels. Zij willen heldere lijnen waar het gaat om gescheidenen, homoseksuelen en anderen die kerkelijke regels in hun ogen overtreden. In hun optiek hoor je bij de club of niet: zwart of wit, niks grijs, niks gedifferentieerd. Waar deze paus pleit voor voorzichtigheid, barmhartigheid en differentiering kiezen zij voor duidelijkheid ongeacht wie het betreft. De leer boven de mens. Maar over seksueel misbruik en het toedekken van pedofiel gedrag van de eigen priesters hoor ik ze nooit. Wiens kont kussen zij? Welke macht is hier in het spel? Ligt dat niet op hetzelfde niveau als bij de wereldlijke heersers die neervallen voor de Satan? En, in deze context, extra gênant want zij zweren bij hoog en bij laag dienaren Gods ze zijn. Dienaren zijn we wel, maar dan van de verkeerde heer. Kortzichtig, autoritair en bekrompen, hardvochtig en onbarmhartig. Moet er ook niet een kerkelijke wet komen die dit soort dienaren eruit knikkert?

Van de week had ik het met een student over mijn droom: namelijk onderwijs vanaf het laagste niveau dat inzet op eerlijkheid, een open houding, vertrouwen i.p.v. wantrouwen, bemoediging in plaats van straf, leren van fouten en fouten mogen maken en transparantie, d.w.z. geen verborgen agenda of (negatieve) bijbedoelingen. Als we zo kinderen zouden kunnen opleiden tot en met het hoger onderwijs, welk soort van maatschappij zouden we dan wel niet kunnen krijgen? Dat zou het begin zijn van een voortzetting van de weigering van het aanbod van de Satan in de woestijn: niet macht, niet rijkdom, maar menselijkheid, medemenselijkheid als hoogste waarde. God dienen door je naaste te dienen. Ik zei droom. Het zal voorlopig wel bij dromen blijven maar in je eigen leven kun je alvast een begin maken. Sterkte.

John Hacking

15 maart 2018

L1200233