Nada te turbe…houvast…

Studentenkerk overweging 2 juni 2019
Afgelopen weekend was ik met studenten in de abdij Lilbosch bij de Trappisten. Daar hoorden we dezelfde lezing als vandaag inclusief het vervolg dat we vorige week hier lazen in de viering. Jezus kondigt aan dat de leerlingen de H. Geest zullen ontvangen, de trooster en helper, de Geest die hen het hele gebeuren zal doen verstaan. Bij Johannes weet Jezus dat zijn uur gekomen is en hij weet ook hoe het zal aflopen: hij zal bij de Vader zijn, dat de leerlingen in hem zullen zijn en hij in hen. Dat klinkt mysterieus, bijna mystiek. Daarom vindt men Johannes soms moeilijk. In de visie van Johannes is het echter heel duidelijk: Jezus is het vleesgeworden Woord van God. Punt. Amen. Dat is bijna hetzelfde. Amen, ik sta er achter, ik geloof. Daarom volgt Amen op veel gebeden, veel teksten en veel liederen. Amen, Amen. Een prachtig woord, in mijn opinie, want het geeft volledige overgave weer.

Over een week vieren wij Pinksteren, het feest van de zending van de Geest. De Heilige Geest, niet zomaar een geest, maar een Heilige Geest, dat wil zeggen: Heilig, apart gezet, los van het alledaagse, wereldlijke, bekende, routinematige. Heilig betekent letterlijk apart gezet. Zoals de sabbat van de dagen van de week. Deze Heilige Geest komt van God, het is de Geest van de Waarheid. Over die Geest zegt Jezus:
“De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.”
De Heilige Geest woont in ons als wij de geboden kennen en volgen, als wij ons eraan houden, dan hebben we Jezus lief, en ontvangen wij liefde van God, de Vader, en van Jezus, hij maakt zich aan ons bekend. In Johannes 8,12 staat dat Jezus zegt:
“Ik ben het licht van de wereld.
Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven,
maar hij zal het licht hebben dat leven geeft.“

Hoe klinkt dat in onze oren? Kunnen we er wat mee in ons eigen leven? Werkt die Geest, de Heilige Geest ook in ons? Afgelopen week hebt u al hierover in de viering kunnen praten – ik was er jammer genoeg niet bij. Maar in de abdij hebben we dat ook gedaan. De studenten hebben de abt het vuur aan de schenen gelegd met hun vragen. Hoe dat zit met God en hoe je die in je leven kunt kennen en ervaren. Hoe het zit met de uitspraak dat Jezus is gestorven voor onze zonden, en wat is een persoonlijk beleefde God? Hoe kunnen wij dat ervaren? En dat allemaal in het Engels want er waren twee internationale studenten bij.
In het gesprek gaf de abt vanuit zijn persoonlijk beleefde leven zijn visie. Uiteindelijk gaat het erom in je leven dat je jezelf durft over te geven aan God. Het is niet zo belangrijk in ons leven wat je allemaal kiest, alsof je leven ervan af hangt. De fundamentele keuzes lopen vaak anders. Je overgeven aan God, aan zijn liefde, aan Jezus, aan zijn liefde, door het volgen van zijn weg, zijn geboden, zijn route van liefde voor de medemens, is geen kwestie van autonoom kiezen tussen het een of het andere zodat je verzekert bent van geluk…of wat er in je hoofd daarvoor door gaat. Monniken proberen dat met hun manier van leven zichtbaar te maken. Onopvallend, niet en public, niet als een succesverhaal, zonder functionaliteit. Ze doen het niet, om iets te bereiken…Ze voelen zich geroepen en laten zich roepen. En dan kan er iets gebeuren in hun leven dat groter is, dieper, waardevoller dan dat wat de wereld hen kan bieden….de ervaring van Gods liefde.

Daar sta je dan met je mond vol tanden, als je als mens, als student denkt dat je het allemaal kunt manipuleren als je maar je best doet en de juiste keuzes maakt in je leven. De wereld houdt ons voor dat alles een keuze is. Hard werken, je best doen, dan kom je er wel. U en ik weten dat dát ook een leugen kan zijn. Als je pech hebt, ziek wordt. Als je de moed verliest omdat het leven je tegenzit. Omdat je grote verliezen lijdt door de dood van dierbaren, door andere omstandigheden die optreden in je leven. Je zult maar vluchteling zijn op zoek naar een veilige menswaardige toekomst. In een Europa vol vijandigheid, vol met bange, misleide en egoïstische mensen die zijn vergeten hoe kostbaar, hoe kortstondig, hoe relatief hun levenstijd is. Dan is dat hele keuzeverhaal ook een vorm van bedrog.

In de viering op zondag had de abt in zijn overweging een mooie invalshoek gekozen om de lezing van vandaag binnen te laten komen. Hij stelde dat het navolgen van Jezus niet moet lijken op een krachttoer, een superinspanning, de wereld willen redden, zoals een Messias. Dat kunnen we helemaal niet, daarvoor zijn we niet sterk genoeg. De wereld is te groot, te complex en er zijn teveel negatieve dodelijke dingen. De omgekeerde weg is beter: laat een woord, een woord van Jezus in je leven werken, laat het daar zijn werk doen: bijvoorbeeld het woord amen, of het woord: ik ben het licht, of ik leef in jou, of het woord vrede, het woord liefde…. De abt riep ons op om alleen maar dat woord vast te houden, het niet los te laten. En als we het lang genoeg vasthouden gaat het in ons werken. Dan wordt dit woord krachtig want het is het levende Woord van God. Het wordt ook in ons vlees om in de termen van Johannes te spreken.

Is er zo’n woord in ons, in mijn leven, een woord dat mij kan gaan dragen? Dat vaste grond onder mijn voeten wordt, boodschap van Gods liefde? Ik denk dan meteen aan “Nada te turbe” laat niets je verstoren van Th. Van Avilla. Een koning, een rijk, een natie, een doel, het gaat voorbij. Ijdelheid der ijdelheden. Een kroon, kitsch tegenover Gods koningschap. Theresa dicht:


Laat niets je verstoren,
laat niets je beangstigen.
Alles gaat voorbij.
God verandert niet.
Geduld verkrijgt alles.
Wie aan God houdt
zal niets ontbreken.
Alleen God voldoet.
Solo Dios Basta.
Amen.

John Hacking

Gelezen:
1Samuel 12, 19b-24
Joh 14, 15-21

pinksteren