Theologeninkt

Hebben theologen en filosofen nog een rol in de hedendaagse samenleving of spelen zij slechts in de marge mee? Vragen naar zin en naar betekenis van het leven worden door de exacte wetenschap niet beantwoord.