Levend makende Thora

overweging over hoe te kiezen in het leven