Toekomstmuziek

Toekomstmuziek

Victor Hugo said there is nothing so powerful as an idea whose time has come. In our case there was nothing so powerful as an idea that had become a necessity.

bron: https://www.coindesk.com/new-social-contract-digital-age

De wereld staat in brand: klimaatveranderingen en opwarming van de aarde leiden tot meer bosbranden. Ze zijn nauwelijks te stoppen. De kuststrook in California in de VS, de ondergrondse branden in Siberië, de branden deze zomer rond de Middellandse zee. Maar ook figuurlijke branden woeden zoals de pandemie veroorzaakt door covid-19, de oorlogsbranden op tal van plekken in de wereld waar gretige legers en hun leiders alles uit de kast halen om de vijand te vernietigen, vaak via de uitroeiing van de (eigen) bevolking. Syrië, Jemen, en nu ook in de Kaukasus in Nagorno-Karabach, zijn voorbeelden. Veel landen worden door autoritaire leiders geregeerd en het volk wil wel in opstand komen maar heeft niet altijd de middelen om het brute geweld van de oproerpolitie te weerstaan. Wit Rusland is een goed voorbeeld. 

Autoritaire leiders beweren te spreken namens het volk maar het enige wat ze echt doen is hun zakken vullen en politieke tegenstanders laten opsluiten en vermoorden. Rusland, Turkije, Iran, Noord Korea, China, de lijst is lang, heel erg lang. 

De problemen die spelen zijn complex en de wereld en haar bewoners vragen om antwoorden en oplossingen maar populisten zijn daarvoor te dom. Ze reduceren alles tot zwart-wit situaties en hun antwoorden veroordelen de anderen die niet in hun straatje passen. De neergang van de economie zou dan ook aan de ‘vluchtelingen’ liggen en het sluiten van de grenzen zou dan een oplossing zijn. Dat alles onder het mom van herstel van autonomie en herontdekking van de nationale identiteit. Zo redeneren ze bij de PVV en FVD. Kortzichtig, intolerant, haatdragend en de antwoorden op complexe problemen bemoeilijkend. Het is geen kwestie van de straat op gaan om je gelijk te halen, zoals in de protesten tegen de overheidsmaatregelen bij corona. 

Trouwens waarom zou je je lot in handen van de overheid, en vooral van politici willen leggen opdat zij voor jou de kastanjes uit het vuur halen? Alsof ze daarvoor zijn toegerust, alsof politici die veelal niet verder kijken dan hun nieuwste verkiezingsmogelijkheid, überhaupt betrapt kunnen worden op een lange termijn visie? 

Welke lange termijnvisie ontwikkelt de Nederlandse overheid concreet? Alle maatregelen om een energietransitie en een klimaatgericht en duurzaam beleid te ontwikkelen worden vooral gekenmerkt door een vorm van zuinigheid en benepenheid. Het mag niet teveel kosten, er mogen niet teveel mensen slachtoffer worden van de ontwikkelingen (boeren), het moet betaalbaar blijven(burger), de grote maatschappijen die hun winsten via Nederland doorsluizen moeten ontzien worden, het mag vooral niet te duurzaam worden (KLM). 

Het voordeel van onze moderne tijd is dat je ook bij anderen kunt gaan kijken. Wat stellen ze voor, waar denken ze over, en wat dragen ze aan, aan oplossingen? De nieuwsbrief (Future affairs) van de NRC had een goede tip. Onze digitale tijd vraagt om nieuwe contracten, hoe we met elkaar omgaan, hoe we tegen onszelf aankijken, hoe we de maatschappij willen inrichten en hoe we rekening willen houden met het klimaat. Het zijn suggesties, maar ze wijzen in de goede richting. Vandaar dat ik uitgebreid de auteur Tapscott citeer. Don Tapscott schrijft in zijn artikel A New Social Contract for the Digital Age het volgende:

Inclusive models of global problem-solving. 

The next era of the digital economy could bring epoch prosperity, if we rely on multi-stakeholder approaches to effect change. By that, I mean groups of independent parties who organize around the big problems we need to solve – not just health, education, and justice but social safety and environmental stability – the right to clean air, safe water, sustainable food sources, and ecologically sound homelands in perpetuity. People from government, the private sector, and civil society could forge and agree on new structures, new action plans and budgets.

Rethinking democracy for citizen engagement. 

Networks enable citizens to participate fully in their own governance. Let’s rethink how we achieve public safety, perhaps shifting from top-down surveillance and enforcement to grassroots prevention and intervention. We can now move to a new era of democracy based on a culture of public deliberation and active citizenship. Mandatory voting encourages active, engaged, and responsible citizens, but only if voters can cast their ballots easily, securely, and without intimidation. Technologies such as blockchain, for example, enable us to embed electoral promises into smart contracts and to secure other forms of direct democracy through the mobile platforms citizens use every day. 

A new commitment to justice. 

Black lives matter, just as all lives should matter. Racism, class oppression and subjugation of all peoples must be swept into the dustbin of history, along with those who perpetrate these vile relics of the past. Enough!  

New models of work and education. 

Our expectations of employment are shifting. People no longer anticipate doing the same job in the same company in the same field their whole career. To support transitions, we need a universal basic income that supports entrepreneurialism and investing in the potential of individuals. Workers must prepare for unprecedented lifelong learning, with the knowledge that technology will likely force them to reimagine their role in the workforce. We need to transform how we educate young people in all ZIP codes for this future.

New models of identity. 

Let’s move away from the industrial-age system of stamps, seals, and signatures we depend on to this day. We need to protect the security of personhood and end the systems of economic exclusion and digital feudalism. Individuals should own and profit from the data they create from the moment of their birth. 

A commitment to sustainability. 

It’s also time for business executives to participate responsibly – for their own long-term survival and the health of the economy and the planet overall. Even – or especially – in a time of exploding information online, we need scientists, researchers and journalists to seek the truth, examine options, and inform the ongoing public conversation. We need to price carbon into everything and reduce carbon emissions 90% by the year 2050. To do this, billions of people can be mobilized to fight climate change. The planet has been mobilized before during world wars, but we were on different sides. Today we need everyone active, not just governments and corporations but parents, commuters, vacationers, employees, kids at school, consumers – everyone – from every walk of life if we are to turn the tide on global warming.

These goals were not utopian. Rather, it turns out, they could only be achieved bottom up through struggle, as vested interests fought at the top fought against change. 

bron: https://www.coindesk.com/new-social-contract-digital-age

Uit deze suggesties blijkt hoe al deze probleemgebieden met elkaar samenhangen en hoe oplossingen niet meer op een speelveld kunnen worden bedacht. Een taak voor universiteiten en anderen instellingen om eens serieus aan de slag te gaan met heuse nieuwe ‘denktanks’ bemenst door jonge mensen – studenten – jongeren – want hun toekomst moeten ze zelf gaan vorm geven. De oudere generatie (waar ik zelf onderdeel van ben) heeft teveel steken laten vallen en nu zitten we met de gebakken peren. 

John  Hacking 

3 oktober 2020