Mayerhofen

Zoektocht naar een horizon

Centraal staat het landschap waarbij de vraag gesteld wordt welke invloed het ‘staan in het landschap’ heeft op de beleving van de werkelijkheid door de mens. Ook religieuze thema’s die verband houden met het landschap en die door bijbelse verhalen worden opgeroepen worden uitgebeeld: bijvoorbeeld het landschap als plek van godsontmoeting (de woestijn –  de berg – de zee)

De mens kan in het landschap worden beschouwd als een soort ‘tussenwezen’, een wezen dat gesitueerd is tussen hemel en aarde. Hij  wandelt in dit landschap rond en probeert zijn plaats te bepalen.

De uitbeelding van de landschappen is grotendeels abstract waarbij ruimte overblijft voor een eigen stuk invulling. De kijker werkt op deze wijze mee aan de beschouwing van de werkelijkheid vanuit het landschap.

Het landschap laat zien dat er geen vaste absolute plaatsbepaling mogelijk is; zoals de horizon telkens verschuift zo kan ook de beleving van de werkelijkheid wisselen.

Een aantal werken zoals de serie Schuldig landschap? behoeft misschien een korte verklaring.

Schuldig landschap? Is ontstaan naar aanleiding van een mapje met 12 kleine foto’s die toeristen in de 30er jaren konden kopen in het dorpje Mayerhofen in Oostenrijk. Op een van de foto’s staat op het marktplein de swastika afgebeeld wat aangeeft dat Oostenrijk inmiddels onder Duits bestuur is komen te staan. Op 12 vellen papier zijn deze foto’s aangebracht en toen heb ik daar een landschap omheen gemaakt.

Centraal in deze afbeelding staat de vraag of het landschap iets te maken heeft met de gebeurtenissen die kort daarna zullen plaatsvinden in de Tweede Wereldoorlog. Aanleiding voor de titel van deze schilderijen en hun uitwerking is het werk van de dichter en schilder Armando die een serie werken gemaakt heeft over de vraag of het landschap schuld draagt aan de gruweldaden in de Tweede Wereldoorlog. Mijn werk is een verdere reflectie op die vraag vanuit de optiek van deze kleine op het eerste gezicht onschuldige foto’s.

De laatste afbeelding met trein is een verwijzing naar de transporten van de slachtoffers van het nazi-regime. De kleuren van deze schilderijen zetten de toon en laten iets van de spanning die in de lucht hangt zien.