Inspiratie – herbronning – omgaan met leegte

 

Toewijding aan een ideaal, een taak, een opdracht is het antwoord op de vraag ‘wat kan mijn leven zinvol maken, zin geven?’ Natuurlijk is dat niet het enige, of het absolute antwoord, want relaties, werk, reizen, ontdekkingen doen, zijn even zovele antwoorden op de vraag naar een zinvol bestaan. Waar haal je jouw inspiratie vandaan, waar kun jij je voeden, en wat voed je? Waar vind je bronnen waaruit je kunt putten? Zodat ook in droge periodes, in moeilijke tijden de hoop niet vervliegt!

Waarom is toewijding een sleutelbegrip? Omdat het niet alleen een kwestie is van theorie maar vooral van praktijk: het doen zelf staat centraal. Stel je wijd je toe aan het maken van kunstzinnige objecten of handelingen, je gaat beeldhouwen, schrijven, schilderen, collages maken, dansen uitvoeren, muziek maken, digitaal aan de slag, games ontwerpen, apps bedenken en concreet maken, kortom er komt ook iets uit je handen, dan levert je inzet en je toewijding iets op. En daar gaat het om, de weg er naar toe, het onderweg zijn, verschaft je levensvreugde, geeft je plezier, kan je enthousiasmeren, kan je stimuleren verder te kijken dan de bekende wegen en concepten. Je ontdekt nieuwe horizonten, je wordt voort gestuwd door je ontdekkingen en ze gaan je dragen. Zin en zinvolheid zijn geen producten maar effecten van ons handelen. Net zoals geluk een effect is van goed handelen, de glans die ervan af straalt. Zin en geluk zijn beiden niet maakbaar, ze vallen niet binnen de categorieën van het produceerbare. Ware dit wel zo, dan zou de wereld er heel anders uit zien.

Een van de valkuilen waarin we misschien telkens weer tuimelen is de gedachte dat wij alles zelf in de hand zouden moeten hebben en dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor ons geluk en de mate waarin wij zinvolheid kunnen ervaren. Toewijding laat zien dat geluk en zin vaak pas helemaal op het einde komen, als je al een flink eind op weg bent en kunt genieten van je onderneming. Het staat niet aan het begin, toewijding begint niet met een flinke portie zinvolheid vooraf, alsof in moderne managementtermen gesproken – die ik beschouw als een vorm van misplaatst metaforisch taalgebruik – ‘de zaak alleen maar uitgerold hoeft te worden’. Toewijding wil eerder zeggen met niets in je handen op weg gaan, een onzekere toekomst tegemoet, maar wel met een vaste wil om te gaan. En met inzet van al je talenten, je gaven die je hebt meegekregen en waarmee je het moet doen. Je hoeft het ook niet alleen te doen, er zijn vaak ook anderen die meegaan, die je een stuk begeleiden op je weg, of die je op het oog hebt om in dialoog mee te treden als er al iets uit je handen is gekomen. Anderen die feedback kunnen geven, die kunnen stimuleren, die andere blikrichtingen kunnen aanwijzen, andere opties die misschien ook waardevol en zinvol zijn. Je hoeft zelf meestal het wiel niet uit te vinden. Dat geldt zeker op het terrein van inspiratie en van bronnen om uit te putten. Veel is bedacht en gedacht en uitgewerkt. De kunst is het om dan ook die bronnen te vinden die je kunnen voeden.

Onze moderne tijd wordt gekenmerkt door tal van mogelijkheden. De keuzes zijn vaak niet te overzien. Toch ervaren veel mensen een gevoel van leegte in hun leven omdat ze nergens voor durven of nergens voor kunnen gaan. Ze weten het vaak niet? Wat levert het op en is het wel veilig? Ze hebben niet het inzicht, ze kunnen niet het een tegenover het ander afwegen, alles lijkt een grote pot nat en daarbij ook nog onoverzichtelijk. En ze weten al helemaal niet wat ze nou zelf willen, wat bij hun past en waar zij warm van kunnen worden. Ontdekken waar je je aan wilt toewijden betekent dan ook in eerste instantie zelfkennis. Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik? Drie op het eerste gezicht simpele vragen. Maar de antwoorden liggen meestal niet voor het oprapen. Toch kun je daar met enige moeite achter komen: door tijd ervoor te nemen, huiswerk, er mee aan de slag te gaan. Probeer maar eens te ervaren wat je ten diepste bezielt en wat je nodig hebt? Wat geeft jou een gevoel vrijheid en van zelfontplooiing? Waarin kom je pas tot je recht? De uitdaging ligt er. Nu aan de slag.\

John Hacking

13-06-2017

L1180094