Aanvaarden

Maria ontdekt het wonder en leert geloven door aanvaarden wat haar overkomt

Stakeholders en marketing in het religieuze domein

Inzichten uit de managementwetenschap leveren ook munitie om eens na te denken over de relatie kerk als organisatie en gelovige als consument zeker met het oog op de toekomst van de kerk en de gelovigen