De zin van het leven – over geluk door G.T. Reker

De zin van het leven

door Gary T. Reker

In:  Leo Bormans (Red), Geluk. The World Book of Happiness. De wijsheid van honderd geluksprofessoren uit de hele wereld, Tielt 2010 ),(Lannoo),  p.136-139

DE ZIN VAN HET LEVEN

 

‘Echt geluk is een neveneffect van het vinden van de zin en het doel in je leven’, beweert emeritus hoogleraar Gary T. Reker. Hij springt graag creatief om met woorden en is gek op deze woordspeling: ‘You can always take the Me out of Meaning, but you’ll never take the Meaning out of Me.’ Vertalen heeft geen zin. Maar wat dan wel?

Veertien essentiële richtlijnen

Zin en doel ontleen je aan een boel dingen, zoals bezig zijn met productieve en betekenisvolle activiteiten, een goede daad stellen, houden van iemand die belangrijk voor je is of iets creatiefs maken. Geluk op zich kun je niet nastreven. Je kunt het niet kopen, verkopen of verhandelen. Geluk is een gevolg: het moet voortvloeien uit verbondenheid en engagement in acties die het leven bevestigen. Vaak vraagt men zich af wat eerst komt: geeft geluk zin aan het leven of leidt een zinvol leven tot geluk? Mijn analyses bevestigen keer op keer dat zingeving en een levensdoel leiden tot geluk en niet andersom. Wat ons uiteraard hij de cruciale vraag brengt: Als geluk een gemoedstoestand is die we allemaal kunnen nastreven, hoe doen we dat dan? Hoe komt het dat gelukkige mensen gelukkig zijn?

‘Gelukkologen’ professor Michael Fordyce uit Florida en professor Jonathan Freedman uit Canada bestudeerden gelukkige mensen uit alle bevolkingslagen. Ze stelden vast dat gelukkige mensen veel gemeen hebben. Uit mijn onderzoek blijkt dat ook mensen die zin en betekenis in hun leven hebben gevonden diezelfde  gemeenschappelijke kenmerken bezitten. Fordyce heeft die terugkerende eigenschappen samengevat in veertien fundamentele eigenschappen die de meeste individuen op eigen houtje kunnen ontwikkelen. De theorie erachter is eenvoudig. Als je wat meer lijkt op gelukkige mensen, zul je zelf ook een gelukkiger mens zijn. Alle kenmerken van gelukkige mensen samen vormen bovendien richtlijnen voor een gezond en positief! even.

 • Wees actiever en blijf bezig. Gelukkige mensen van om het even welke leeftijd halen meer uit het leven omdat ze er meer insteken. Ze zijn betrokken. ‘Use it or lose it’ is hun motto.
 • Trek meer tijd uit voor anderen. Gelukkige mensen zijn zeer sociaal. Andere mensen zijn een van de belangrijkste bronnen van geluk. Onderzoek heeft aangetoond dat de gelukkigste mensen degenen zijn die met anderen samenwerken. Ze zijn lid van clubs, groepen en organisaties.
 • Wees productief in een betekenisvolle baan. Gelukkige mensen vinden ‘de betekenis’ van hun baan van wezenlijker belang dan het prestige of inkomen. Ze doen wat ze graag doen en doen graag wat ze doen.
 • Organiseer jezelf. Gelukkige mensen maken plannen en zijn georganiseerd. Ze hebben streefdoelen en een einddoel. Je krijgt wat je wilt of verlangt als je weet wat je wilt of verlangt.
 • Maak je geen zorgen. Gelukkige mensen piekeren niet, want dat is een onaangename denkwijze. Ze beseffen dat negentig procent van alle zorgen toch niet uitkomt.
 • Koester lagere verwachtingen en ambities. Uit analyses blijkt dat gelukkige mensen bescheiden ambities en verwachtingen koesteren. Gelukkige mensen weten hoe ze teleurstellingen kunnen vermijden en hoe ze gelukkige verrassingen kunnen opwekken. Ze streven realistische doelstellingen na. Gelukkige mensen willen wat binnen hun bereik ligt. Ongelukkige mensen lijken nooit te bereiken wat ze willen.
 • Denk positief en optimistisch. Gelukkige mensen denken positief. Ze blikken vooruit naar begerenswaardige streefdoelen en zijn ervan overtuigd dat ze die streefdoelen zullen halen. Ze bekijken alles van de zonnige kant, hoe slecht de situatie ook is.
 • Kijk naar het heden. Gelukkige mensen leven in het nu. Ze blijven niet stilstaan bij het verleden en dromen niet over een geïdealiseerde toekomst. Gelukkige mensen hebben een positieve instelling. Als je nu niet gelukkig kunt zijn, waarom denk je dan dat het morgen anders is?
 • Maak werk van een gezonde persoonlijkheid. Gelukkige mensen zijn een toonbeeld van psychische gezondheid. Ze houden van zichzelf, aanvaarden zichzelf, kennen zichzelf en helpen zichzelf.
 • Ontwikkel een extraverte, sociale persoonlijkheid. Gelukkige mensen zijn bijzonder extravert en vriendelijk. Ze lachen veel en hebben gevoel voor humor. Oudere gelukkige mensen hebben lachrimpelties om hun ogen.
 • Wees jezelf. Gelukkige mensen zijn spontaan, natuurlijk en echt. Ze zeggen wat ze denken en voelen, en bekommeren zich niet om wat anderen over hen denken. Door jezelf te zijn voel je je vrij en authentiek.
 • Ban het negatieve. Gelukkige mensen luchten hun hart. Ze kroppen emoties en gevoelens niet op, want dat zorgt voor psychisch leed en fysiek ongemak. Hun motto is: ‘Veeg het van de baan of het veegt jou van de baan.’
 • Hechte relaties slaan op nummer een. Onderzoek bewijst dat niets een grotere invloed heeft op geluk dan een hechte liefdesrelatie of nauwe vriendschaps- of familiebanden.
 • Waardeer het geluk. Gelukkige mensen waarderen geluk. Ze beseffen dat geluk extra jaren aan je leven toevoegt en extra leven aan je jaren.

De sleutels

 • Geluk is een gevolg. Het vloeit voort uit verbondenheid en engagement in acties die het leven bevestigen.
 • Zingeving en een doel in het leven zorgen voor geluk, niet andersom.
 • Wil je gelukkiger zijn, probeer dan te zijn en te handelen zoals een gelukkig iemand. Er zijn veertien positieve richtlijnen die echt helpen.

Gary T. Reker is momenteel gepensioneerd, maar was zijn hele leven  ontwikkelingspsycholoog in Canada. Als emeritus hoogleraar concentreert hij zijn onderzoek en onderwijs op geslaagd ouder worden, zoals zingeving en betekenis in het leven, optimisme, houding tegenover de dood, en levensloop. Hij publiceerde ontelbare artikelen, hoofdstukken en een boek over dat onderwerp.