Uitdagingen in het studentenpastoraat ~

Een persoonlijke notitie - Gemeenschap in en van de Studentenkerk - Vooraf - Als we spreken over geloof, zingeving, religie, kerk en in het bijzonder over Studentenkerk dan is dat een algemeenheid die in feite geen recht doet aan het bijzondere dat we in de ervaring als zodanig meemaken als we in aanraking komen met … Doorgaan met het lezen van Uitdagingen in het studentenpastoraat ~

Nieuwe ontwikkelingen in het fenomeen kerk-zijn van het studentenpastoraat in Nijmegen

Kenmerk van onze tijd is het verlangen naar authenticiteit. Vooral in de beleving van het eigen geloof of de eigen religiositeit wordt dit belangrijk gevonden.  Men wil worden uitgedaagd en getroost (een vorm van ‘challenge and comfort’), (want)geloven moet ook een praktisch nut hebben. Daarbij is men niet op zoek naar dogmatische waarheden waar men … Doorgaan met het lezen van Nieuwe ontwikkelingen in het fenomeen kerk-zijn van het studentenpastoraat in Nijmegen

Studentenpastor op de campus: grensganger zijn – een persoonlijke visie

In een geseculariseerde samenleving neemt het studentenpastoraat een bijzondere positie in omdat het de boodschap van het evangelie vertaalt voor alle studenten en medewerkers op de campus. Dat niet vanzelfsprekend is blijkt uit de reacties van studenten en medewerkers die niet gelovig zijn maar die wel het programma-aanbod van de Studentenkerk en de gastvrijheid van … Doorgaan met het lezen van Studentenpastor op de campus: grensganger zijn – een persoonlijke visie