Herfst

Herbst

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.

 

Bladeren vallen, vallen van daarginds
alsof verre tuinen verwelken in de hemel;
zij vallen met afwijzende gebaren.

En in de nachten vervalt de zware aarde
uit alle sterren in eenzaamheid.

Wij vallen allemaal. Deze hand hier valt.
En zie de anderen: het is in allen.

En toch is er Eén, die al dit vallen
oneindig zachtjes in zijn handen houdt.

© Originele tekst: Rainer Maria Rilke
Nederlandse vertaling: Niels van Donselaar

Herbsttag

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

 

Het is nu tijd Heer, onze zomerdagen zijn geteld.
Leg uw schaduw over zonnewijzers
en laat de wind maar los over ’t vlakke veld.

Beveel de laatste vruchten vol te zijn;
geef hen tot slot twee zuidelijke dagen,
dring aan op hun voltooiing zodat zij nog dragen
zoetigheid naar zware wijn.

Wie nog geen huis heeft, bouwt zich er geen meer.
Wie nog alleen is, zal dat nog heel lang blijven,
zal waken, lezen, lange brieven schrijven
en rusteloos gaan wandelen, heen en weer
over straten waar slechts bladeren achterblijven.

© Originele tekst: Rainer Maria Rilke
Nederlandse vertaling: Niels van Donselaar