Kernelementen in je leven

Afbeelding

Kernelementen in je leven – aandachtspunten

Ieder leven kent hoogte en dieptepunten, ups and downs. Om een handvat te hebben om eens naar je leven te kijken stel ik de volgende punten voor:

  1. Balanservaringen tussen leven en ambitie (evenwicht): RELAX
  2. Compleet leven ipv fragmentarisatie (fixatie op prestatie): HEELHEID
  3. Horizon in je leven – waar doe je het voor: PERSPECTIEF
  4. Inzet in je leven voor doelen – je visie gestalte geven: ACTIE
  5. Communiceren en toetsen van je inzichten en acties: DIALOGEREN

Deze 5 dimensies of aandachtspunten beïnvloeden elkaar en vormen samen een geheel – een soort van kader – waarmee je naar je leven kunt kijken en erop kunt reflecteren. Soms volgt de ene dimensie uit de andere, soms vinden ze samen plaats. Feedback op of conclusies uit bepaalde stappen kunnen weer tot een nieuwe horizon leiden. Zingeving en actie, betekenisgeving en inzet horen bij elkaar. De juiste maat, het goede evenwicht ontdekken is soms een zaak van trial and error. Crisiservaringen zijn ook kansen om gemaakte fouten, het soms teveel doorschieten in één richting te vermijden. De goede balans vinden is geen kwestie van theorie van maar van praktische ondervinding.

Ontspanning, ervaringen van heelheid, perspectief in je leven en de wegen die je gaat, tegenover welke horizon, inzet en actie, en communiceren over wat je bezighoudt en wat je wil met je leven zijn elementen die je kunnen helpen om je leven te structureren en vorm te geven. Ze kunnen je helpen om eens goed naar de positie te kijken waar je je momenteel bevindt en wat dat met je doet.

Elke keuze is ergens op gebaseerd, elke richting die je kiest, elke daad heeft een prijs. Ben je bereid de prijs te betalen, dan valt het meestal lichter dan dat je dat niet bent want dan wordt het te zwaar en loop je het gevaar voortijdig af te haken. Je bewust worden van de prijs die je moet betalen is dus een begin van de afweging omtrent de weg die je wilt inslaan.

Relax, heelheid en perspectief horen wezenlijk bij elkaar. Opgefokt maak je snel verkeerde keuzes. Als daden je geen heelheid opleveren maar verscheurdheid blijf  je ook rondcirkelen in ontevredenheid. Zonder perspectief verzanden ja acties al snel en verlies je hoop en vertrouwen. Een doodlopende weg dus. Kortom deze kernelementen zijn het overwegen de moeite waard.

John Hacking

1 maart 2013