Omgekeerde wereld

1988-gebeuren3

De omgekeerde wereld

Europa kent sinds het begin van de vorige eeuw na de Eerste Wereldoorlog nationale grenzen met grensovergangen. Daarvoor was het voor velen nog mogelijk zonder papieren door veel landen te reizen. Oostenrijk-Hongarije is daar een goed voorbeeld van. De zigeuners trokken door heel Europa en waren nergens welkom.
Sinds de oprichting van de Europese Unie is er vrij goederen en personenverkeer tussen de betrokken landen. Dat is de bedoeling. Maar de groeiende stroom asielzoekers, vluchtelingen en mensen die op zoek zijn naar een betere toekomst heeft hieraan een einde gemaakt. De goederen blijven nog stromen, maar de mensen wordt een halt toegeroepen die van buiten de unie komen. Zij worden opgesloten in tijdelijke kampen zoals in Griekenland en Servië, in tenten in de sneeuw en in bittere koude, omdat zij de pech hadden om net niet in de meer rijkere landen te zijn aangekomen na de overeenkomsten van de unie met Turkije. Nu moeten ze daar maar afwachten wat er over hun hoofden heen wordt beslist en zijn ze afhankelijk van de willekeur van regeringsleiders en van de goodwill van het volk en de vrijwilligers die hun nog willen helpen. Een vluchteling drukte het op tv zo uit: ik was een gentleman en ben nu door de omstandigheden gedwongen een jungleman geworden. Hoe die jungle eruit kan zien hebben we in het kamp in Calais gezien dat nu is ontmanteld en waar velen wachten op een illegale oversteek naar Engeland. Hongarije heeft inmiddels een flink hek om het land gezet om zo elke vluchteling te weren en het volk stemt er mee in. Het Europees parlement laat het gebeuren en grijpt niet in. Ook niet als de vrije meningsuiting op het spel staat en de pers wordt gemuilkorfd in Hongarije en in Polen. De Europese parlementariërs treden hun eigen principes met voeten. Wie is hier nog geloofwaardig? Hongarije uit de EU zetten, is dat een optie? En Polen ook op termijn? Ik zou het geen verkeerd idee vinden en het zet druk op de ketel. Je doet samen mee aan alle principes of je doet niet mee.
Maar waarover ik mij blijf verbazen is dat wij als samenleving de dood van inmiddels honderduizenden op de koop nemen die naar Europa willen vluchten om onze welvaart achter een omheining te beschermen terwijl de maffia vrij door Europa kan reizen, terwijl grote concerns naar believen hun organisatie en vooral hun winsten naar elk land kunnen verplaatsen waar ze maar willen. Het geld mag vrij reizen en de criminelen die aan de onderkant van de samenleving de vruchten plukken van de open grenzen ook. Maar mensen worden tegengehouden zelfs ten koste van hun leven.
Hoe humaan mogen en kunnen wij ons als samenleving en als individu nog noemen? Is het zo moeilijk om op plekken buiten Europa kantoren in te richten waar mensen legaal asiel kunnen aanvragen zonder dat ze soms duizenden kilometers hoeven te reizen in onmenselijke toestanden en in handen van niets ontziende mensensmokkelaars (ook alweer de maffia)? Illegaal Europa binnen proberen te komen zal daarmee niet stoppen, maar wel waarschijnlijk die heilloze oversteek over de Middellandse Zee waarbij tallozen het leven laten.
Wat ik ook niet begrijp is dat wij anno 2017 teruggrijpen op zulke primitieve middelen als hekken, prikkeldraad en muren om onze landen af te schermen alsof er geen betere methodes bestaan. Registratie die efficiënt kan worden ingezet is er een van. Investeren in menskracht om dit ook te regelen is een andere maatregel. Een muur en de bewaking ervan kost geld maar waarom niet meer humane methodes ingezet? Gebrek aan menskracht en aan middelen en mogelijkheden mag nooit een argument zijn om mensen jaren te laten wachten in asielzoekerscentra of aan de grenzen in armetierige kampen.
Of speelt hier ook weer de financiële korte termijn denk-duivel een rol: een hek is goedkoper en werkt afschrikkend. Misschien goedkoper op de korte, en wel heel korte termijn, maar afschrikkend? Dat is en blijft een illusie. Mensen die echt wanhopig zijn vinden andere wegen. Daarom pleit ik er voor om de mensen humaan te benaderen en het probleem realistisch onder ogen te zien. Zolang er armoede en oorlog in de wereld is, zolang er onrechtvaardig mensen worden uitgebuit – Afrika is wel goed om ons afval illegaal te storten bijvoorbeeld – zal er niet veel veranderen aan de stromen van mensen. Daar humaan en realistisch mee omgaan is alles wat nodig is en werken aan een wereld waarin de rijken niet rijker worden ten koste van de armen.

John Hacking11 januari 2017

IMG_7914