Grenzeloze generaties

Een pandemie zoals de huidige, door het virus covid-19 veroorzaakt, stelt grenzen aan onze bewegingsruimte. Die grenzen werken op sommigen als een rode lap op een stier. Anderen leggen zich erbij neer want de dreiging is serieus en niet te veronachtzamen of te negeren. Velen zijn gestorven, velen zullen nog sterven en grote groep van … Doorgaan met het lezen van Grenzeloze generaties

Grenzeloosheid*

In de film Limitness (2011) gebruikt een schrijver een pil die het mogelijk maakt om 100% van zijn hersencapaciteit in te zetten. Zijn wereld verandert en dat in een ijltempo. Hij leert opeens talen, ziet verbanden op de beursvloer en wordt via het toepassen van algoritmen rijk bij het speculeren. Het boek dat hij wilde … Doorgaan met het lezen van Grenzeloosheid*