roos

stok 20

 

Op PDF bekijken: Roos compl

Over de roos en over rozen

 • Een tuinman snoeide rozen in een gaarde,
 • Over de roos
 • De rozen – R.M. Rilke
 • Een laatste roos bloeide  – Leo Vroman
 • het lied “er is een roos ontsprongen”
 • over de liefde (A. de Mello)
 • Fürchte dich nicht – Hilde Domin
 • Kamp Amersfoort: “de Rozentuin”
 • Sah ein Knab’ ein Röslein steh’n
 • Hoe met zoveel vergetelheid een roos te maken
 • La Rose violente
 • Prefiro rosas, meu amor, à patria
 • As rosas amo dos jardins de Adónis
 • Anúncio da rosa
 • EN TI LA TIERRA
 • Rosa blanca
 • ROSAS
 • Rosas
 • Rosas
 • Una rosa en el florero,
 • Braunaugiges kokettes Lieb
 • Da ich mich als Dorn erkannte
 • Der Becher
 • In eine Stadt kam ich einmal
 • Rosen
 • Wo’s schneiet rothe Rosen
 • Alte Rose
 • Auf Dornen oder Rosen hingesunken?
 • Der Schmetterling is in die Rose verliebt
 • Die Rose
 • Die Rose blüht, ich bin die fromme Biene
 • Die Rose von Newport
 • Die Rose
 • Die Rosen
 • Die Rosen im Suden
 • Die Rosen im Garten
 • All Ros’ auf Rose kam, um dir
 • An meine Rose
 • Aus den östlichen Rosen
 • Das Rosenband
 • Die Rose der Erinnerung
 • Die Nonne und die Rose
 • Du bist die erste Rose
 • Ein Rosenbaum vorm Hause stand
 • Ihr fünf Rosendorne
 • Lasset uns streuen Rosen und Lilien!
 • Lilien und Rosen standen
 • Mein Röselein
 • Meine Rose
 • Rosa Hortensie
 • Rose, Meer und Sonne
 • Rosenbüsche, dunkle Haine
 • Rosenwacht
 • Rosenzeit
 • Rote Rosen
 • Röschen
 • Ursprung der Rose
 • Von zwei Rosen
 • Weisse Rosen
 • Weil Schönres nicht im Garten blüht als Ros’ und Lilie
 • Weisse Rose
 • Welke Rose
 • Alte Rose
 • 14.-15. April 1834
 • Kanarienrose

Een tuinman snoeide rozen in een gaarde,
Gelegen in een duivengrijze streek,
Het was opeens, dat hij de Dood ontwaarde,
Die roerloos, spottend grijnzend naar hem keek.

Zijn adem stokt, hij beeft en wordt zeer bleek,
Zou graag nog toeven op de goede aarde,
Die hem zo weinig zorgen baarde,
Voor hem steeds mild en goedertieren bleek.

Dan ijlt hij tot zijn meester, die hem wenkt,
Hij stijgt te paard en rent naar Ispahan,
Waar hij zich voor de Sombere veilig denkt.

Des avonds, in de schijn der halve maan,
Doemt weer de Dood, die de heer de mare brengt:
Ik kom vanwaar uw knecht is heengegaan.

Reinier van Genderen Stort (1886-1942)
uit: Rijmproeven (1937)

Over de roos
De bestseller van de late Middeleeuwen is een roman over een jongen die verliefd is op een roos. Deze bijzondere liefdesgeschiedenis, genaamd de Roman de la Rose, was onvoorstelbaar populair. Het Franse verhaal werd honderden keren overgeschreven en is vaak vertaald. De roman werd in de loop van de dertiende eeuw geschreven door twee auteurs, Guillaume de Lorris en Jean de Meun. Hun tekst behandelt allerlei aspecten van de liefde.

Roos: symbool van de trouw en liefde en tegelijk vergankelijkheid. In de christelijke funeraire symboliek verwijst de roos naar Maria en het lijden van Christus. De vijf blaadjes van de roos staan voor de vijf wonden van Christus. De witte roos symboliseert de tranen van Maria Magdalena, en daar de witte roos ook het symbool is van de maagdelijkheid wordt een struik van deze rozen op graven van jonge meisjes geplant. Rode rozen kan men aantreffen op graven van personen die bekend staan voor het verrichten van goede werken tijdens hun leven en op graven van overleden geliefden. De overblijvende, die rode rozen verzorgt op het graf van zijn partner, wordt verondersteld niet te hertrouwen zolang hij dit gebruik in ere houdt. Het planten van rozen op graven dateert uit de romeinse tijd omdat die tijd de roos geassocieerd werd met de dood. Een kerkhof wordt in sommige streken (oa. Zwitserland) vandaag de dag nog “rozenhof” genoemd: bron: symbolen en tekens
Willst du in Rozen baden
Sollst erst in Dornen waden”
Soefisten geloven dat de Koran en de strikte regels van de sharia uiterlijke regels zijn en dat er diverse stadia van (innerlijke) nabijheid tot God bestaan. Een van de symbolen die dit symboliseert is de roos. De doornen van de roos, die de roos beschermen, staan voor de regels van de sharia. De stam van de roos symboliseert het innerlijke pad, ook wel tariqa genoemd. De bladeren van de roos staan symbool voor marefa waarbij de soefi innerlijke kennis van God ervaart. De geur van de roos staat voor het ervaren van de werkelijkheid (haqiqa) zoals deze is. bron: wikipedia

De ziel kan zijn als een roos, zo als een rozenknop tot bloei komt, zo ontvouwt zich ook de ziel. Om een rozenknop tot bloei te laten komen zijn er vijf vereisten: vruchtbare grond, stralende zon, water, lucht en ruimte, en dezelfde dingen zijn vereist om de ziel te laten bloeien. Zo er vruchtbare bodem vereist is om de rozenstruik te laten groeien, zouden er ook lessen in het spirtuele ideaal aan het kind moeten worden gegeven vanaf het moment dat het is geboren. Wanneer een kind deze lessen onthouden worden, dan is het alsof er aarde bij de wortels van de roos is weggenomen. Het water dat voeding geeft, is het liefde-element. Als dat element afwezig is in iemands leven, hoe groot ook de intellectuele kennis en de wens om de waarheid te zoeken, hij blijft achteraan. Als de zon deelneemt in het groeiproces van de roos, is intelligentie noodzakelijk. Niet iedereen lijkt intelligent, maar de ziel zelf is intelligent. Wanneer de ziel is bedekt door de mist van indrukken, van ideeën van deze aarde, wordt die intelligentie als het ware hierdoor overstemd, bedolven. Wanneer het ontdekt wordt, dan is het zo stralend als de zon. Boeddha wenste dat zijn leerlingen die pure intelligentie leerden, welke boven alle redenering staat en welke de essentie is van alle oorzaken.  In de groei van de ziel is de lucht het symbool van de inspiratie dat komt in het hart dat er gereed voor is. Het is niet door uiterlijk leren, maar door wat iemand leert door inspiratie dat de ziel doet rijzen en bloeien. De ruimte, welke rondom een rozenstruik nodig is om deze te laten groeien, betekent symbolisch een wijde blik op het leven. Iemand mag dan honderd jaar leven, maar met een smalle blik zal deze het licht nooit zien. Om het leven helder te zien, heb je een wijde blik nodig. bron: Soefi Beweging Nederland

R.M.Rilke: De rozen
Weergave Nederlands: Maria de Groot

1.
Si ta fraîcheur parfois nous étonne tant,
heureuse rose,
c’est qu’en toi-même, en dedans,
pétale contre pétale, tu te reposes.

Ensemble tout éveillé, dont le milieu
dort, pendant qu’innombrables, se touchent
les tendresses de ce cœur silencieux
qui aboutissent à l’extrême bouche.

Hoe komen wij zo verwonderd
over je frisheid, roos van geluk?
Omdat je bloembladsgewijze
in jezelf rust.

Wakker sta je maar in je midden
slaap je. De talloze tederheden
van je roerloze hart
vloeien je naar de lippen.

2.
Je te vois, rose, livre entrebâillé,
qui contient tant de pages
de bonheur détaillé
qu’on ne lira jamais. Livre-mage,

qui s’ouvre au vent et qui peut être lu
les yeux fermés…,
dont les papillons sortent confus
d’avoir eu les mêmes idées.

Ik zie je openkieren, roos,
boek zo vol bladen
verfijnd geluk,
dat niemand het ooit lezen zal. Toverboek,

dat zich opent op de wind om te worden gelezen
met gesloten ogen …,
waar vlinders van opfladderen, verward
dezelfde ideeën te hebben gehad.

3.
Rose, toi, ô chose par excellence complète
qui se contient infiniment
et qui infiniment se répand, ô tête
d’un corps par trop de douceur absent,

rien ne te vaut, ô toi, suprême essence
de ce flottant séjour;
de cet espace d’amour où à peine l’on avance
ton parfum fait le tour.

Roos, jij, o allermeest volledige
die zich eindeloos inhoudt
en openvouwt eindeloos, o hoofdje
van een Lichaam dat in zoetheid vervliegt,

niets is je waardig, jij verheven levensadem
van dit verwijlende;
dit liefdedomein, het wordt nauwelijks betreden
of je geur is alom.

4.
C’est pourtant nous qui t’avons proposé
de remplir ton calice.
Enchantée de cet artifice,
ton abondance l’avait osé.

TU étais assez riche, pour devenir cent fois toi-même
en une seule fleur;
c’est l’état de celui qui aime …
Mais tu n’as pas pensé ailleurs.

Toch zijn wij het die je hebben aangezegd
je kelk te vullen.
Betoverd door dit vermogen
greep je in weelde boven je uit.

Je was rijk genoeg om honderd maal jezelf te worden
in een enkele bloem;
zo kan het wie liefheeft gaan …
Maar het is voor jou vanzelfsprekend.

5.
Abandon entouré d’abandon,
tendresse touchant a w tendresses…
C’est ton intérieur qui sans cesse
se caresse, dirait-on;

se caresse en soi-même,
par con propre reflet éclairé.
Ainsi tu inventes le thème
du Narcisse exaucé.

verlatenheden die elkaar omgeven,
tederheid die aan tederheden raakt…
Het is alsof je binnenste onverpoosd
zichzelf liefkoost;

zich innerlijk liefkoost
in wederkerige weerschijn.
Zo ontdek je het thema
van de verhoorde Narcissus.

6.
Une rose seule, c’est toutes les roses
et celle-ci: l’irremplaçable,
le parfait, le souple vocable
encadré par le texte des choses.

Comment jamais dire sans elle
ce que furent nos espérances,
et les tendres intermittences
dans la partance continuelle.

Een enkele roos is al de rozen
en deze ene: de onvervangbare,
de volmaakte, het wiegende woord
door al het zijnde omlijst.

Hoe zouden we zonder haar ooit
kunnen uitspreken wat wij hoopten
en wat ons teder heeft onderbroken
in het voortdurend vertrek.

7.
T’appuyant, fraîche claire
rose, contre mon mil fermé -,
on dirait mille paupières
superposées

contre la mienne chaude.
Mille sommeils contre ma feinte
sous laquelle je rôde
dans l’odorant labyrinthe.

Als ik jou, sprankelend frisse roos,
tegen mijn gesloten oog aan houd -,
lijken het wel duizend oogleden
over elkaar

tegen het mijne dat warm aanvoelt.
Duizend maal slaap tegen dichterlijk dromen
dat mij laat zwerven
in doolhof van geur.

8.
De ton rêve trop plein,
fleur en dedans nombreuse,
mouillée comme une pleureuse,
tu te penches sur le matin.

Tes douces forces qui dorment,
dans un désir incertain,
développent ces tendres formes
entre joues et seins.

Te vol van je droom,
bloem, talrijk van binnen,
doorweekt als een klaagvrouw,
hel je over naar ochtend.

Je zachte krachten die slapen
in onzeker verlangen
geven vorm aan dit tedere
tussen wang en borst.

9.
Rose, toute ardente et pourtant claire,
que l’on devrait nommer reliquaire
de Sainte-Rose …, rose qui distribue
cette troublante odeur de sainte nue.

Rose plus jamais tentée, déconcertante
de son interne paix; ultime amante
si loin d’Ève, de sa première alerte -,
rose qui infiniment possède la perte.

Roos, volkomen doorgloeid en toch helder,
die reliekschrijn van Sint Rosa
heten mocht …, roos die bedwelmende
geur verspreidt als omwolking heilig.

Roos, nooit meer verzocht, overweldigend
van innerlijke vrede, liefste verkorene
zo ver van Eva, van haar eerste misgreep -,
roos die het verlies oneindig te boven gaat.

10.
Amie des heures où aucun être ne reste,
où tout se refuse au cœur amer;
consolatrice dont la présence atteste
tant de caresses qui flottent dans l’air.

Si l’on renonce à vivre, si l’on renie
ce qui était et ce qui peut arriver,
pense-t-on jamais assez à l’insistante amie
qui à côté de nous fait son œuvre de fée.

Vriendin van uren dat geen levend wezen rest,
dat alles het bitter hart tegenstaat,
troosteres, van wie zoveel luchtige liefkozingen
getuigen dat zij er is.

Wie het opgeeft te leven, wie ontkent
wat was en wat kan gebeuren,
denkt nooit genoeg aan de volhardende vriendin
die naast ons haar feeërieke werk verricht.

11.
J’ai une telle conscience de ton
être, rose complète,
que mon consentement te confond
avec mon cœur en fête.

Je te respire comme si tu étais,
rose, toute la vie,
et je me sens l’ami parfait
d’une telle amie.

Ik ben mij zo bewust van je wezen,
volkomen roos,
dat ik je beaam en verwar
met mijn eigen hart in tooi.

ik adem je in alsof jij, roos,
heel het leven was
en ik voel me zo volmaakt de vriend
van een vriendin als jij.

12.
Contre qui, rose,
avez-vous adopté
ces épines?
Votre joie trop fine
vous a-t-elle forcée
de devenir cette chose
armée?

Mais de qui vous protège
cette arme exagérée?
Combien d’ennemis vous ai-je
enlevés
qui ne la craignaient point.
Au contraire, d’été en automne,
vous blessez les soins
qu’on vous donne.

Tegen wie, roos,
hebt u zich gewapend
met deze dorens?
Dwong uw fijngevoeligheid u
tot harnas
te worden?

Maar tegen wie
moet dit teveel u beschermen?
Van hoeveel vijanden heb ik u
bevrijd
die deze wapenrusting niet vreesden?
integendeel, van zomer tot herfst
kwetst u hen die u met hun zorgen
omringen.

13.
Préfères-tu, rose, être l’ardente compagne
de nos transports présents?
Est-ce le souvenir qui davantage te gagne
lorsqu’un bonheur se reprend?

Tant de fois je t’ai vue, heureuse et sèche,
– chaque pétale un linceul
dans un coffret odorant, à côté d’une mèche,
ou dans un livre aimé qu’on relira seul.

Verkies jij, roos, onze vurige gezellin te zijn
in vervoeringen die wij nu beleven?
Of is het eerder herinnering die je trekt
als het geluk verkeert?

Zoveel malen heb ik je gezien, gedroogd en gelukkig,
– elk bloemblad een lijkwa –
in een geurend kistje, naast een haarlok,
of in een lievelingsboek
dat men eenzaam herlezen zal.

14.
Été: être pour quelques jours
le contemporain des roses;
respirer ce qui flotte autour
de leurs âmes écloses.

Faire de chacune qui se meurt
une confidente,
et survivre à cette sœur
en d’autres roses absente.

Zomer: voor enkele dagen
tijdgenoot van de rozen zijn;
inademen wat zweeft rond
hun ontloken zielen.

Van elk die sterft
een vertrouwelinge maken
en deze afwezige zuster
overleven in andere rozen.

15.
Seule, ô abondante fleur,
tu crées ton propre espace;
tu te mires dans une glace
d’odeur.

Ton parfum entoure comme d’autres pétales
ton innombrable calice.
Je te retiens, tu t’étales,
prodigieuse actrice.

Alleen, o weelderige bloem,
schep je je eigen ruimte;
je spiegelt je in glas
van geur.

Je parfum omkranst als bloemblad doet
je kelk veelvuldig.
ik weerhoud je, jij vertoont je,
wonderbaarlijke actrice.

16.
Ne parlons pas de toi. Tu es ineffable
selon ta nature.
D’autres fleurs ornent la table
que tu transfigures.

On te met dans un simple vase -,
voici que tout change:
c’est peut-être la même phrase,
mais chantée par un ange.

Laten wij niet van jou spreken.
Jij bent onuitsprekelijk van nature.
Andere bloemen sieren de tafel,
jij tovert haar om.

In een simpele vaas gezet
verander je alles op slag:
misschien is het dezelfde zin,
maar gezongen door een engel.
17.
C’est toi qui prépares en toi
plus que toi, ton ultime essence.
Ce qui sort de toi, ce troublant émoi,
c’est ta danse.

Chaque pétale consent
et fait dans le vent
quelques pas odorants
invisibles.

Ô musique des yeux,
toute entourée d’eux,
tu deviens au milieu
intangible.

Jij bent het die in jou bereidt
wat meer is dan jezelf, je ware wezen.
Wat uitgaat van jou, deze ontroering die vervoert,
het is je dans.

Elk bloemblad stemt in
en zet in de wind
een paar geurende passen
onzichtbaar.

O ogenmuziek,
door al ogen omringd
word je in het midden
ontastbaar.

18.
Tout ce qui nous émeut, tu le partages.
Mais ce qui t’arrive, nous l’ignorons.
Il faudrait être cent papillons
pour lire toutes tes pages.

Il y en a d’entre vous qui sont comme des dictionnaires;
ceux qui les cueillent
ont envie de faire relier toutes ces feuilles.
Moi, j’aime les roses épistolaires.

Al wat ons ontroert, daarin deel je.
Maar wat jij ervaart, dat ontgaat ons.
Er zouden honderd vlinders nodig zijn
om al je bladzijden te lezen.

Er zijn er onder jullie als woordenboeken;
zij die ze plukken
zouden al deze bladen willen samenbinden.
Ik, ik houd van de rozenbrieven.

19.
Est-ce en exemple que tu te proposes?
Peut-on se remplir comme les roses,
en multipliant sa subtile matière
qu’on avait faite pour ne rien faire?

Car ce n’est pas travailler que d’être
une rose, dirait-on.
Dieu, en regardant par la fenêtre,
fait la maison.

Wil je ons tot voorbeeld dienen?
Kunnen wij vol worden als de rozen,
door al maar meer subtiele materie
bijeen te brengen als deden we niets?

Meer wezen dan werken is immers
een roos, zou men zeggen.
Al kijkend door het raam
bouwt God het huis.

20.
Dis-moi, rose, d’où Gent
qu’en toi-même enclose,
ta lente essence impose
à cet espace en prose
tous ces transports aériens?

Combien de fois cet air
prétend que les choses le trouent,
OU, avec une moue,
i1 se montre amer.
Tandis qu’autour de ta chair,
rose, il fait la roue.

Zeg mij, roos, hoe komt het
dat jij, in jezelf besloten,
aan deze onopgesmukte ruimte
zoveel vervoering geeft?

Hoeveel maal beweert de lucht
dat de dingen haar doorboren,
of, met een lelijk gezicht,
toont zij zich verbitterd.
Terwijl zij rond jouw lichaam
blijft pronken als een pauw.

21.
Cela ne te donne-t-il pas le vertige
de tourner autour de toi sur ta tige
pour te terminer, rose ronde?
Mais quand ton propre élan t’inonde,

tu t’ignores dans ton bouton.
C’est un monde qui tourne en rond
pour que son calme centre ose
le rond repos de la ronde rose.

Duizelt het je niet
op je stengel rond te draaien
tot je vol bent, ronde roos?
Maar overrompelt je elan je,

dan ontken je je in knop.
Een wereld is het die wervelt
opdat haar kalme midden moed vat
tot ronde rust van ronde roos.

22.
Vous encor, vous sortez
de la terre des morts,
rose, vous qui portez
vers un jour tout en or

ce bonheur convaincu.
l’autorisent-ils, eux
dont le crâne creux
n’en a jamais tant Su?

Gij nogmaals, gij komt voort
uit aarde van doden,
roos, gij die draagt
naar een gouden dag

dit onbetwistbaar geluk.
Vergunnen zij het,
de leeghoofden
die hiervan nooit zoveel hebben geweten?

23.
Rose, venue très tard, que les nuits amères arrêtent
par leur trop sidérale clarté,
rose, devines-tu les faciles délices complètes
de tes sœurs d’été?

Pendant des jours et des jours je te vois qui hésites
dans ta gaine serrée trop fort.
Rose qui, en naissant, à rebours imites
les lenteurs de la mort.

Ton innombrable état te fait-i1 connaître
dans un mélange où tout se confond,
cet ineffable accord du néant et de l’être
que nous ignorons?

Roos, zo laat gekomen, die de bittere nachten
tegenhielden door hun sterrenhelderte,
roos, kun jij de volle, lichte heerlijkheden
van je zomerzusters raden?

Dagen en dagen zie ik je aarzelen
in je te nauw toegesnoerde foedraal.
Koos van wie de geboorte het spiegelbeeld is
van langzame dood.

Maakt je veelvoudige staat je vertrouwd
in een vervloeiing van alles inéén,
met deze onzegbare overeenstemming van niet zijn en zijn
die wij ontkennen?

24.
Rose, eût-il fallu te laisser dehors,
chère exquise?
De fait une rose là où le sort
sur nous s’épuise?

Point de retour. Te voici
qui partages
avec nous, éperdue, cette vie, cette vie
qui n’est pas de ton âge.

Roos, was het niet beter geweest je buiten te laten,
liefste verkorene?
Wat doet een roos daar waar het noodlot
zich over ons leeg stort?

Het zij zo. Daar ben je
die deelt
met ons, radeloos, dit leven, dit leven
dat niet van jouw leeftijd is.

Een laatste roos bloeide

Een laatste roos bloeide,
omdat zij daartoe nog zes blaadjes had.

Die zaten samen, bol en bloot
en van de koude donkerrood.

De platte bladeren der platanen
hingen reeds neer om los te gaan en

gingen los en zwierden neer.
Ook reeds in zonnig windstil weer.

Neer ook moesten na een poos
twee blaadjes van de late roos.

Zo bloeide zij geluidloos door.
Daar had zij nog vier blaadjes voor.

Zo gestorven als maar kon
stond hoog, diep gras nog in de zon.

Toen knakte het en raakte langzaam
de aarde aan als met een wang.

De roos raakte tegelijkertijd
twee blaadjes, een, twee blaadjes kwijt.

Ze lagen plotseling gezond
maar dood beneden op de grond.

De dagen werden kort, vergeeld.
Slechts in de huizen werd gespeeld.

De roos, nu bijna menselijk oud,
bloeide nog, maar innig koud.

Twee vlekjes rood en een buikje groen
daar kon zij het blijkbaar ook mee doen.

De sneeuw viel. In de verte snel;
vlakbij zweefde hij evenwel.

De roos ook sneeuwde levensgroot
met haar twee blaadjes. Een. Twee. Rood.

Ach dacht zij, nu heb ik dus niets.
Toen bloeide zij maar zonder iets.

Wie het bloeien heeft verleerd
doet zeer waarschijnlijk iets verkeerd.

Leo Vroman
ER IS EEN ROOS ONTSPRONGEN
Er is een roos ontsprongen
uit ene wortelstam;
die, lijk ons d’ouden zongen,
uit Jesse ’t leven nam;
nu heeft zij bloem gebracht,
in ’t midden van de winter,
in ’t midden van de nacht.
0 rozenstruik, Maria,
0 alderpuurste Maagd:
van u zingt Isaias,
van ’t bloemken, dat gij bracht;
want eeuwig in Gods raad
lag dat gij ’t Kind zoudt baren
tot alder wereld baat.
Wij bidden u Maria
om ’t Kind dat op u loech,
om deez’lief bloemkes smarten,
die het voor ons verdroeg:
wil ons toch hulpe zijn,
dat wij U mogen maken
een woning fraai en fijn.

Er is een roos ontsprongen

Er is een roos ontsprongen, uit ene zuivere stam 
Die naar profeten zongen, voortkwam uit Jesse’s stam 
Zij heeft haar bloem gebracht, al in de koude winter 
In ’t midden van de nacht
Wij loven u Maria, en ’t Kind dat gij ons bracht 
Hij is ons aller vreugde, het licht in duist’re nacht 
U kindje in deze stal, aanbidden wij tesamen 
O koning van ’t heelal
Er is een roos ontsprongen, uit ene zuivere stam 
Die naar profeten zongen, voortkwam uit Jesse’s stam 
Zij heeft haar bloem gebracht, al in de koude winter 
In ’t midden van de nacht
(Duits > Nederlands, katholiek, origineel 15e/16e eeuw)
A. de Mello:  Wat is liefde?
Dat is mijn gebod: Hebt elkander lief, zoals ik jullie heb liefgehad. Joh. 15,12
Wat is liefde? Kijk naar een roos. Kan de roos zeggen: “voor goede mensen zal ik geuren, maar voor slechte doe ik het niet”? Of is er een lamp die voor een slecht mens níet wil schijnen? Ze zou geen lamp meer zijn. En hoe hulpeloos en zonder voorkeur geeft een boom schaduw aan ieder die eronder staat: oud en jong, groot en klein, goed en slecht, dieren en mensen, elk levend wezen, zelfs de houthakker die hem komt omhakken.
Daarom is het eerste kenmerk van de liefde: ze kiest niet uit. Daarom worden we geroepen om als God te zijn, die “zijn zon over goed en kwaad laat schijnen, en zijn regen laat vallen op heiligen en zondaren; daarom moeten jullie goed zijn zoals jullie Vader in de hemel goed is.” Bekijk met verbazing de pure goedheid van de roos, de lamp, de boom, want hierin wordt een beeld van de liefde zichtbaar.
Maar wat moet je doen om tot zulke liefde te komen?
Alles wat je doet, zal de liefde gedwongen, gekunsteld en daarom onecht maken, want liefde laat zich níet dwingen. Er is niets wat je kunt doen. Maar er is wel iets dat je kunt laten. Probeer er eens op te letten, wat er in je kan veranderen, zodra je de mensen niet meer indeelt in goede en kwade mensen, maar ze beschouwt als onwetend en als niet-waarnemend. Geef je ‘dwaalleer’ op dat mensen in bewustzijn kunnen zondigen. Niemand kan in het licht van het bewustzijn zondigen. Zonde vindt niet plaats – zoals wij misschien menen – vanuit  boosheid, maar vanuit onwetendheid. “Vader , vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen.” Dit begrijpen wil zeggen: de bewonderswaardige vaardigheid verkrijgen van een roos, een lamp, een boom.
Tot het wezen van de liefde hoort ook dat ze geschenk is. Zoals de roos, de lamp en de boom geeft ze en verlangt ze niets terug. Hoe zeer wordt de mens veracht die een partner uitkiest vanwege het huwelijksgeschenk. Een dergelijke mens heeft  niet zijn partner lief, maar het financiële gewin. Maar is de liefde van hen zoveel anders wanneer een mens het gezelschap zoekt van mensen die hem emotionele bevrediging schenken en die mensen mijdt waarbij dat níet zo is? Als je positief bent ingesteld ten aanzien van hen die jou iets geven en die je verwachtingen vervullen en afwijzend ten aanzien van hen die dit níet doen? Ook hier is maar één ding mogelijk: de kunst leren om liefde als geschenk te verstaan. En leren inzien wat de zogenaamde liefde werkelijk is, namelijk een verhulde vorm van zelfzucht en hebzucht, kan een reuzenstap zijn om tot dit tweede kenmerk van de liefde te komen: liefde ervaren als geschenk.
Een derde kenmerk van de liefde is dat de liefde niet bewust is van zichzelf. Liefde is zo blij over de liefde, dat ze dat in haar geluk niet beseft. Zoals de lamp alleen maar licht kan geven en geen gedachte eraan verspilt of ze anderen daarmee van nut kan zijn; zoals de roos alleen maar geurt, omdat er niets anders te doen valt, onafhankelijk ervan of er iemand is die ervan geniet; zoals de boom schaduw geeft ongeacht het feit of er iemand staat of niet.
Dat alles is als de liefde, onafhankelijk van mensen. Liefde is er, ze heeft géén objekt. Licht, geur, schaduw zijn er, los van het feit of er iemand van profiteert of niet. Daarom weten ze ook niets over verdienste of goede daden. Hun linker hand is zich niet bewust van wat de rechter doet. “Heer wanneer hebben we je hongerig of dorstig gezien en je geholpen?”
Tenslotte hoort tot het wezen van de liefde de vrijheid. Zodra er dwang, controlle en conflicten zijn, sterft de liefde. Ook de roos, de boom en de lamp laten je volkomen vrij zijn. De boom zal geen moeite doen om je in zijn schaduw te trekken ook niet als een zonnesteek dreigt. De lamp zal je niet haar licht opdringen, zelfs niet wanneer je in het donker struikelt.
Denk eens aan al die controlles en beperkingen die je worden opgelegd, waar je je aan moet onderwerpen, als je angstig je eigen verwachtingen wil waarmaken, om liefde, of om toestemming te verkrijgen, of omdat je bang bent om liefde te verliezen. Elke keer als je je onderwerpt aan deze dwang verstoor je de vaardigheid om lief te hebben, die deel uitmaakt van je eigen natuur. Want als jij je onderwerpt kun je er niet omheen dat je ook anderen gaat onderwerpen; wat je anderen toestaat dat ze jou aandoen, dat doe je ook hen aan.
Denk er eens over na: al die controllemechanismen in je leven, al die dwang. Als je erover nadenkt verliezen ze misschien hun kracht. En op het moment dat ze verdwijnen, keert de vrijheid terug. En vrijheid, dat is alleen maar een ander woord voor liefde.

vertaald uit het Duits: A. de Mello, Wie ein Fisch im Wasser Freiburg 1998 (Herder Verlag)
1. Sah ein Knab’ ein Röslein steh’n,
Röslein auf der Heiden,
War so jung und war so schön
Lief er schnell es nah zu seh’n
Sah’s mit vielen Freuden
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
2. Knabe sprach: “Ich breche dich,
Röslein auf der Heiden.”
Röslein sprach: “Ich steche dich,
Daß du ewig denkst an mich,
Und ich will’s nicht leiden.”
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
3. Und der wilde Knabe brach
’s Röslein auf der Heiden;
Röslein wehrte sich und stach,
Half ihm doch kein Weh und Ach,
Mußt es eben leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
Johann Wolfgang von Goethe, 1771 (1749-1832)

Kamp Amersfoort: “de Rozentuin” – martelplek tussen het prikkeldraad
Een herinnering aan de rozentuin.
”Stil Appel” is een herinnering aan de beruchte ‘Rozentuin’ van Kamp Amersfoort. De rozentuin was een ruimte, afgezet met prikkeldraad, naast de toegangspoort en grenzend aan de appèlplaats, waar gevangenen tijdelijk verbleven. Waarschijnlijk was deze ruimte bedoeld als verzamelplaats voor nieuwe gevangenen in afwachting van hun inschrijving. In de praktijk werd deze ‘kooi’ gebruikt als strafplaats waar gevangenen urenlang stil moesten staan. Het is een eerbetoon aan de gevangenen.

“Stil Appel” is een stille gedenkplaats omgeven door een taxushaag. De tuin is een appèlplaats, een kale grindvlakte. In de grindvlakte staan rozenzuilen opgesteld zoals de gevangenen op de vroegere appèlplaats.
Langs sommige zuilen bloeien rozen, langs andere prikkeldraad. De toen zo genoemde “Rozentuin” was een speciale strafplaats, grenzend aan de appèlplaats.

Deze gedenkplaats is in de winter van 1994-1995 aangelegd op initiatief van- en met belangrijke steun van Rotary Amersfoort-stad. Het ontwerp werd gemaakt bij Adviesbureau Haver Droeze, Tuin- en  Landschapsarchitect BNT. Uit drie ontwerpen werd gekozen voor het ontwerp “ Stil appèl “ toegelicht door het gedicht:
Deze eeuwig stille appèlplaats waar ik soms kom,
een rozendom.
Kreten zijn weggestorven
alleen
zwijgende gedaanten
vertellen oude dromen:
Geen prikkeldraad,
Maar rozen moesten in de plaats komen.

Verhalen terend uit de zure grond
Om opnieuw te voorkomen wat ooit hier bestond.

bron: http://www.kampamersfoort.nl/zacgdn.html

Fürchte dich nicht

Die Rose sagt:
Fürchte dich nicht
Meine Blätter sind heute
ganz stabil
Keinl Windstoss wird mich
Vor deinen Augen
entblössen.

Der Baum
atmet Vertrauen
und will dass lch mich anlehne,
Er sei bestimmt
nicht angehackt.

Das Vogelei
Auf der Astgabel
hält das Versprechen
der kleinen weissen Balance.
Es ruht stille im Wind
bis den bangen Augen im Dotter
ein Federbalg wächst,

der auf den Zweig fliegt
und singt

Hilde Domin

Hoe met zoveel vergetelheid een roos te maken

En hoe wordt zoveel afscheid ooit een wederkeer?
Uit vlucht van duizend vogels zet niet een zich neer
En zo diep duister doet geen schijn van dag ontwaken.

Toch luister, breng mij nader deze matte wangen
En laat uw hart vreesloos en vrij zijn vleugel slaan,
Dan zal herinn’ring in de schaduw spelen gaan
En krijgt de wereld weer de kleur van ons verlangen.

De eik wordt weder boom en nevels worden vlakte,
En zien uw groot geworden ogen niet dat meer?
Tot aan den horizon hervindt zich de aarde weer,
Herboren voor wie zich uit haar verbannen dachten !

Herinn’ring, duist’re zuster, ‘k zie u in ’t gelaat,
Zolang als een voorbijgaand beeld mij schouwen laat…

Jules Supervielle

LA ROSE VIOLENTE

Œil en transe miroir muet
Comme je m’approche je m’éloigne
Bouée au créneau

Tête contre tête tout oublier
Jusqu’au coup d’épaule en plein cœur
La rose violente
Des amants nuls et transcendents.
R. Char

Coroai-me de rosas,
Coroai-me em verdade
De rosas –
Rosas que se apagam
Em fronte a apagar-se
Tão cedo!
Coroai-me de rosas
E de folhas breves.
E basta.

Wil mij met rozen kransen,
Wil mij waarlijk kransen
Met rozen –
Rozen die verwelken
Op een brauw die welkt
Zo vroeg!
Wil mij met rozen kransen
En met vlugge blaad’ren.
Meer niet
F. Pessoa

Prefiro rosas, meu amor, à patria,
E antes magnnólias amo
Que a glória e a virtude.

Logo que a vicla me não canse, deixo
Que a vida por mim passe
Logo que eu fique o mesmo.

Que importa àquele a quem já nada importa
Que um perca e outro vença,
Se a aurora raia sempre,

Se cacla ano com a primavera
As folhas aparecem
E com o outono cessam?

E o resto, as outras coisas que os humanos
Acrescentam à vida,
Que me aumentam na alma?

Nada, salvo o desejo de indif’rença
E a confiança mole
Na hora fugitiva.

Rozen verkies ik, lief, boven mijn land,
En dierbaarder zijn mij
Magnolia’s dan roem en deugd.

Zolang het leven mij niet moe maakt, laat ik
Het leven langs mij gaan
Zolang ik slechts dezelfde blijf.

Wat kommert hij die zich om niets meer kommert
Om winst van deez’, verlies van geen’,
Als d’ochtendstond niet minder straalt,

Als ieder jaar met eLke nieuwe lente
De bladeren verschijnen
En in de herfst verwelken?

Al het overige, dingen door de mensen
aanhet leven toegevoegd,
Waarin vermeren zij mijn ziel?

In niets, buiten ’t streven naar onaandoenlijkheid
En het loom vertrouwen
In het vluchtige moment.
F. Pessoa

As rosas amo dos jardins de Adónis,
Essas volucres amo, Lidia, rosas,
Que em o dia em que nascem,
Em esse clia morrem.
A luz para elas é eterna, porque
Nascem nascido já o sol, e acabam
Antes que Apolo deixe
O seu curso visivel.
Assim façamos nossa vida um dia,
Inscientes, Lidia, voluntariamente
Que há noite antes e após
O pouco que duramos.

De rozen uit de tuinen van Adonis,
Die vluchtige, Lydia, rozen, heb ik lief,
Die op de dag dat zij geboren
Worden, op die dag ook sterven.
Het licht voor haar is eeuwig, zij gaan open
Reeds bij opgegane zon, en zij verwelken
Eer Apollo’s wagen zijn
Zichtbare baan heeft afgelegd.
Maken wij zo ons leven tot een dag,
Onwetend, Lydia, uit vrije wil,
Dat nacht is voor en na
De spanne die wij duren.
F. Pessoa

Anúncio da rosa

Imenso trabalho nos custa a flor.
Por menos de oito contos vendê-la? Nunca.
Prirnavera não há mais doce, rosa tão meiga
onde abrirá? Não, cavalheiros, sede permeáveis.

Uma só pétala resume auroras e pontilhismos,
sugere estâncias, diz que te amam, beijai a rosa,
ela é sete flores, qua1 mais fragrante, todas exóticas,
todas históricas, todas catárticas, todas patéticas.

Vede o caule,
traço indeciso.

Autor da rosa, não me revelo, sou eu, quem sou?
Deus me ajudara, mas ele é neutro, e mesmo duvido
que em outro mundo alguém se curve, filtre a paisagem,
pense uma rosa na pura ausência, no amplo vazio.

Vinde, vinde,
olhai o cálice;

Por preço tso vil mas peça, como direi, aurilavrada,
näo, é cruel existir em tempo assim filaucioso.
Injusto padecer exilio, pequenas cólicas cotidianas,
oferecer-vos alta mercancia estelar e sofrer vossa irrisão.

Rosa na roda,
rosa na máquina,
apenas rósea.

Selarei, venda murcha, meu comércio incompreendido,
pois jamais virão pedir-me, eu sei, o que de melhor se compôs na noite,
e não há oito contos. Já não vejo arnadores de rosa.
O fim do parnasiano, começo da era dificil, a burguesia apodrece.

Aproveitem. A última
xosa desfolha-se.

Verkoop van de roos

Mateloze moeite kost ons de bloem.
Voor minder dan achtduizend gulden verkopen? Nooit.
Zoeter lente bestaat niet, zal zachtere roos
ooit ontluiken? Neen, heren, weest ontvankelijk.

Eén enkel bloemblad resumeert zonsopgangen en pointillismen,
herinnert aan buitenhuizen, zegt dat men je liefheeft, gij daar kust de roos,
zij is zeven bloemen, de een al geuriger dan de ander, alle exotisch,
alle historisch, alle kathartisch, alle pathetisch.

Ziet de stengel,
aarzelende lijn.

Veilingmeester die ik ben van de roos, verraad ik mij niet, wie ben ik?
God had mij geholpen, maar hij is neutraal, en zelfs betwijfel ik
of iemand in een andere wereld zich neigt het landschap te zeven,
een roos te denken in zuivere afwezigheid, in wijde leegte.

Komt, komt allen,
ziet de kelk.

Zo’n spotprijs maar een, hoe zal ik zeggen, goudgeburileerd exemplaar,
nee, het is wreed te leven in een zo eigendunkelijke tijd.
Onrechtvaardig verbanning te verduren, kleine dagelijkse kolieken,
u sterrenwaar van hoog niveau te bieden en uw hoongelach te moeten dulden.

Roos in de ronde,
roos in de machine,
enkel roosaardig.

Ik zal, bij slappe verkoop, mijn onbegrepen handel sluiten,
want nooit zal men, dat weet ik, bij mij komen voor het beste dat ooit ’s nachts gemaakt werd,
en niemand heeft achtduizend gulden. Ik zie geen liefhebbers van rozen meer.
O eind van het Parnassiaanse, begin van het moeilijke tijdperk, de bourgeoisie verrot.

Haast u. De laatste
roos ontbladert
C. Drummond de Andrade
EN TI LA TIERRA
Pequeña
rosa,
rosa pequeña,
a veces
minuta y desnuda,
parece
que en una mano mía
cabes,
que así voy a cerrarte
y llevarte a mi boca,
pero
de pronto
mis pies tocan tus pies y mi boca tus labiusa,
has crecido,
suben  tus hombros como dos Colinas,
tus pechos se pasean por mi pecho,
mi brazo alcanza apenas arodear la delgada
linea de luna nueva que tiene tu cintura:
en el amor como agua de mar te has desatado:
mido apenas los ojos más extensos del cielo
y me inclino a tu boca para besar la tierra.

IN DIR DIE ERDE
Kleine
Rose,
Rose du, kleine,
manchmal
winzig und nackt,
als hättest du
Platz
in meiner einen Hand,
als schlösse ich dich drin ein
und führte dich zu meinem Mund,
aber plötzlich
beruhren meine Füsse die deinen,
und mein Mund berührt deine Lippen,
gewachsen bist du,
deine Schultern heben sich wie zwei Hügel
deine Brüste schlendern uber meine Brust,
mein Arm kann kaum die schlanke
Neumondlinie deiner Taille umfassen:
in der Liebe, wie Meerwasser brandend, brichst du aus:
kaum ermessbar sind mir die weitesten Augen des Himmels,
und ich neige mich nieder zu deinem Mund, die Erde zu küssen.
P. Neruda

Rosa blanca

Me siento bien. Ahora
brilla un estoico hielo
en mí.
Me da risa esta soga
rubí
que rechina en mi cuerpo.

Soga sin fin,
como una
voluta
descendente
de
mal.. .
soga sanguinea y zurda
formada de
mil dagas en puntal.

Que vaya así, trenzando
sus rollos de crespón;
y que ate el gato trémulo
del Miedo al nido helado,
al último fogón.

Yo ahora estoy sereno,
con luz.
Y maya en mi Pacífico
un náufrago ataúd.

Weisse Rose

Ich fühle mich wohl. Jetzt
glänzt stoischer Frost
in mir.
Dieser rubinrote Strick,
der in meinem Körper knirscht,
macht mich lachen.

Strick ohne Ende,
wie eine
aus dem
Bösen
herabsinkende
Spirale.. .
vollblütiger und linkischer Strick,
gebildet aus
tausend gezückten Dolchen.

Möge er so weitermachen und seine
Rollen aus Trauerflor flechten,
und möge er die vor Angst zitternde Katze
an das eiskalte Nest binden,
an den letzten Herd.

Jetzt bin ich heiter
und mit Licht.
Und in meinem Pazifik
miaut ein schiffbrüchiger Sarg.
C. Vallejo

ROSAS

TU AMOR – ¡qué alegre! –
saca, cantando, con sus brazos frescos,
agua del pozo de mi corazón.

El cubo da contra mi pecho,
y se derrama, fría, el agua gorda
– ¡qué alegria! – en mi alma.
– Se ríe la cadena en el carrillo,
con un gorrión volando sobre ti . . . –

¡Ya está tu cubo Ileno
– ¡qué alegre! –
en mi boca, el brocal!
. . . TU amor – ¡qué alegre! –
riega sus rosas con mi corazón.

DEINE LIEBE- wie fröhlich! -,
singend schöpft sie, mit ihren frischen Armen,
Wasser aus dem Brunnenschacht meines Herzens.

Der Eimer schlägt an meine Brust,
und es schwappt, kühl, der Wasserschwall
– o welche Fröhlichkeit! – in meine Seele.
– Laut lacht die Kette auf dem Laufrad,
wie der Spatz, der hinwegfliegt uber dich . . . –

Schon schwebt dein voller Eimer
– wie fröhlich! –
am Rande meines Brunnenmunds!
. . . Deine Liebe – wie fröhlich! -,
sie giesst ihre Rosen mit meinem Herzen.

J.R. Jiménez

Rosas

Me ANDAS por dentro,
mujer desnuda,
como mi alma.

Y es mi cuerpo, contigo,
como una larga galeria májica,
que sale a un soleado mar sin nadie.

Rosen

Du GEHST in mir um,
nackte Frau,
wie meine Seele.

Und mit dir ist mein Körper
wie eine lange Zaubergalerie,
welche hinausführt auf ein Sonnenmeer ohne irgendwen.
J.R. Jiménez

Rosas

¡AQUELLA rosa que pasó la mar,
tan leve, con tan suave vida!

Todos creímos
que llegaría muerta a nuestro fin
aquella rosa que pasó la mar.

Me acuerdo de ella,
transida por el sol puro de ocaso
– ¡qué nostaljia! -,
aquellas tardes últimas,
que todas parecieron
la de la llegada,
aquellas tardes en que todos lloraban o reían,
reían o lloraban,
en una esaltación de sentimiento;
cuando el barco ya era
puerto seguro – lento o raudo -.

Y en los escalofríos
de dicha alegre o triste,
de nosotros, vestidos – Terranova, enero -,
desnuda, fresca, erguida,
¡aquella rosa que pasó la mar!

JENE ROSE, die übers Meer fuhr,
so leicht, so voll sanften Lebens!

Wir alle glaubten,
sie würde tot an unser Ziel gelangen,
jene Rose, die übers Meer fuhr.

Noch ist sie mir vor Augen:
durchflammt vom Glanz der sinkenden Sonne
– welche Sehnsucht! –
an jenen letzten Abenden,
die alle schon der Abend
der Ankunft schienen,
an jenen Abenden, da alle weinten oder lachten,
lachten oder weinten,
in einer jähen Wallung von Gefühl;
als das Schiff schon ein sicherer
Hafen war – ganz geruhsam oder ungestüm -.

Und bei den Kälteschauern
selig-traurigen Glucks, die uns durchrannen
in unsern Kleidern – Terranova, Januar -,
sie, gänzlich nackt, frisch, aufrecht,
jene Rose, die übers Meer fuhr!
J.R. Jiménez
Una rosa en el florero,
otra rosa en el cuadro
y otra más todavia en mi pensamiento.

¿Cómo hacer un ram0
con esas tres rosas?
¿O cómo hacer una sola rosa
con las tres?

Una rosa en la vida.
Otra rosa en la muerte.
Y otra más todavía.

Eine Rose in der Vase,
eine andere Rose im Gemälde
und eine weitere noch in meinem Gedanken.

Wie einen Strauss binden
mit diesen drei Rosen?
Oder wie eine einzelne Rose
aus den dreien machen?

Eine Rose im Leben.
Eine andere Rose im Tod.
Und eine weitere noch.
R. Juarroz

Mein herz is wie die Rosenknospe
Voll Blut nur, Schicht um schicht,
Un kamen hunderttausend Lenze,
Es kann sich auftun nicht.

Ist eine Tyrannei noch übrig,
Die ich nicht sah?
Ist noch im Herz ein Schmerz geblieben,
Den ich nicht sah?
Babur Padischah

Braunaugiges kokettes Lieb,
Du mögest werden, wie ich bin:
Das Haar zerzaust, der Rücken krumm –
Du mögest werden, wie ich bin!

Die Rose höre auf zu blühn,
Der Sprosser soll den Garten fliehn,
Der Wundarzt von der Tür nicht ziehn –
Du mögest werden, wie ich bin!

Statt Blumen spross’ die Distel auf,
Statt Vogelsang der Eule Laut,
Die Träne fliess’’ in Wildbachs Lauf –
Du mögest werden, wie ich bin!

Ich rede hier mit Mannesmund,
Es flammt mein Hen zu jeder Stund’ –
Ein grauer Wolf, vom Pfeile wund –
Du mögest werden, wie ich bin!
KARACAOELAN

Da ich mich als Dorn erkannte, floh ich zu der Rose Pracht,
Da als Essig ich mich fühlte, rnischt ich mich dem Zucker sacht.
Ich war eine Schale Giftes; so ging ich zum Gegengift,
Ich war nur ein Glas voll Absud; floss zum Lebensquell erwacht.
Ich war nur ein schmerzvoll’ Auge; so ergriff ich Jesu Saum;
Ich erkannte mich als roh noch; schloss mich an der Reifen Macht.
Fand den Staub des Dorfs der Liebe ich als Seelen-Antimon,
Und ich ward zart gleich dem Haare, stiess das Antimon voll Acht.
Sprach die Liebe: »Richtig sprachst du – doch sieh’s nicht von dir aus an:
Ich bin Wind und du bist Feuer – und ICH habe dich entfacht!«
RUMI

Der Becher

Dies ist nicht Rose, nicht der Tulpe Strahl!
Mit Glut gefüllt – rühr’ ihn nicht an! – du brennst! –
Den rosenfarben leuchtenden Pokal!

Fuzuli ward von dieser Flamme trunken;
Madschnun erlitt durch dieses Elixier
Die Schmerzen, die das Lied nennt, ohne Zahl
Es brennt, wer je von diesem Glas getrunken;
Die game Nacht der Liebe ist erfüllt
Von Weinen, Klagen über seine Qual.. .

Mit Glut gefüllt – rühr’ ihn nicht an! – du brennst! –
Den rosenfarben leuchtenden Pokal!
AHMET HASCHIM
In eine Stadt kam ich einmal.
Ich sah: ihr Schloss aus Rosen rot,
Und ihres Fursten Krone, Thron
Und Hag und Mauer: Rosen rot.
Mit Rosen geht Kauf und Verkauf,
Aus Rosen stellt man Waagen auf,
Wiegt Rose dort mit Rose auf –
Der ganze Markt ist Rosen rot.
Ihr Staub ist Rose, Ros’ ihr Stein,
Ihr Feuchtes, Trocknes Rosenschein,
Zypressen sind in ihrem Hain
Und Tannen auch aus Rosen rot.
Aus Rosen drehn sich Mühlen dort,
Sie mahlen Rosen fort und fort,
Ihr Rad, ihr Wasser und ihr Port,
Ihr Damm, ihr Quell sind Rosen rot.
Die Rosen rot, die Rosen weiss
In einem Garten zwillingsweis –
Und blickt man auf den Dornenkreis,
Sind Dorn und Blüte Rosen rot.
Aus Rosen aufgebaut ein Zelt,
Drin alle Gnaden jener Welt.
Ilyas Hizir die Wache hält,
Sein Haus, sein Wein sind Rosen rot.
Ümmi Sinan, sag allerwärts
Des Sprossers und der Rose Schmerz –
Es sind ja für dein armes Herz
Auch Seufzer, Klagen Rosen rot!
MMI SINAN
Rosen

Von Rosen und vom Rosenhag
entschlüpft’ ein Wort mir – und
Da schlug der Rosenwangige
mich gleich auf meinen Mund . . .
RUMI

Die Rose ist ein Huldgeschenk vom Himmel;
Die Rose kann den Menschen Glück verleih’n!
Verkaufst du, Rosenhandler, sie für Silber –
Was kaufst du für das Geld denn Bess’res ein?
KISA’I

Ich fragte: »Wie lang wahrt das Leben der Rose?«
Die Knospe vemahm es und lächelte nur.
MIR

Betrachte die zweifarb’ge Rose wohl:
Sie ist wie Perlen unter Karneol,
Vielleicht wie Liebende am Abschiedstag,
Da eine Wange auf der andern lag!
‘ALI MANDSCHIK

Sieh die nicht ganz erblühte rote Rose,
Dem Püppchen gleich, das ein Idol verehrt,
Wie zarte rote Lippen der Geliebten,
Die sich dem Freund zum Kusse zugekehrt!
KAUKABI-YI MARWAZI

Unser Klagen nahrn Gestalt an
und es ward zur Nachtigall,
Und zu einer Rose wurden
meine Herzens-Stückchen all!
SARKHOSCH

Tautropfen sind’s nicht, die auf Rosen fallen –
Es sind die Tränen nur der Nachtigallen!
AKBAR

Bringt rnich zum Park nicht – meinen Zustand sehend
Wird jede Rose Auge, blutverströmend!
GHALIB

Man hat dem Frühling zu danken,
der deinen Garten geplundert –
In deiner Hand ist die Rose
frischer noch als auf dem Zweig.
TALIB-I AMULI

O Zephir: Rosenduft und Rosenfarbe
Sind lieblich; doch – sieh! – treulos sind sie auch.
MIR

Dass von der Rose Angesicht
die Farbe schwinde so wie Tau,
Du Sonne aller Schönheit du –
komm in den Garten nur!
WALI DEKKANI

O du, der frischen Rose zu vergleichen –
Kann man Geschaffnes denn mit dir vergleichen?
MIR

Mag auch die Rose verwehen,
wenn du nur glücklich bleibst!
Denn wenn dein Antlitz wir sehen,
denken der Rose wir stets.
SCHAH NI’MATULLAH

Meine und deine Begegnung
ist die von Rose und Tau:
Alles Lächeln von dir, und
alles Weinen von mir.
DARD

Öffne der Einsicht Aug und sieh die Rose
und Nachtigall;
Denn nicht umsonst durchschweift man diesen Garten
und Rosenhag.
Die Rose, Tor, gemahnt uns an die Wangen
der Liebsten hold,
Die Nachtigall – ein Sinnbild ist’s des Armen,
der ganz verstummt.
MIR

In der Versammlung sind die Einzeldinge
der Welt nur eins,
Denn alle Blatter einer Rose bilden
zusammen eins.
DARD

Ein hundertfältig zerrissenes Herz,
das ist die lachende Rose –
Denn Fröhlichkeit sind und Gram in der Welt
verbunden im Zwillings-Lose.
DARD

Gleich sind an Form und Gestalt
Freude und Leiden: Die Rose –
Nenn’ sie geöfhetes Herz,
nenn’ sie gebrochenes Herz.
DARD

Im Himmelsrosenhag sprach eine Huri:
»Ich habe nie, was jenseits ist, erkannt.
Was ist das: Tag und Nacht, und Morgen, Abend?
Geburt und Tod, sie kennt nicht mein Verstand.«
Zum Dufthauch ward sie, sprosst’ am Rosenzweige –
So setzte sie den Fuss in dieses Land.
Das Auge tat sie auf, ward Knospe, lächelnd,
Ward Rose – Blatt urn Blatt fiel in den Sand,
Und von der Zarten, die die Fesseln löste
Blieb nur ein Ach – man hat es Duft genannt.
IQBAL

Nimm eine Rose, breite sie aus als Kissen.

Über ein Kleines
wird dich die Schwache verzehren
in düsterem Schmutz,
nehmen dich Bomben, die schweren,
in ihren Besitz.

Über ein Kleines

Nimm eine Rose und nenne sie
Lieder
und singe sie für die Welt.
ADONIS

Wo’s schneiet rothe Rosen,
Da regnet’s Thränen drein.
Wohl heute noch und Morgen,
Da bleibe ich bei dir;
Wenn aber kömmt der dritte Tag,
So muß ich fort von hier.
Wann kömmst du aber wieder,
Herzallerliebster mein;
Und brichst die rothen Rosen,
Und trinkst den kühlen Wein?
Wenns schneiet rothe Rosen,
Wenns regnet kühlen Wein;
So lang sollst du noch harren,
Herzallerliebste mein.
Ging sie ins Vaters Gärtelein,
Legt nieder sich, schlief ein;
Da träumet ihr ein Träumelein,
Wies regnet kühlen Wein.
Und als sie da erwachte,
Da war es lauter Nichts;
Da blühten wohl die Rosen,
Und blühten über sie.
Ein Haus thät sie sich bauen,
Von lauter grünem Klee;
Thät aus zum Himmel schauen,
Wohl nach dem Rosenschnee.
Mit gelb Wachs thät sies decken,
Mit gelber Lilie rein,
Daß sie sich könnt verstecken,
Wenns regnet kühlen Wein.
Und als das Haus gebauet war,
Trank sie den Herrgotts Wein,
Ein Rosenkränzlein in der Hand,
Schlief sie darinnen ein.
Der Knabe kehrt zurücke,
Geht zu dem Garten ein,
Trägt einen Kranz von Rosen,
Und einen Becher Wein.
Hat mit dem Fuß gestoßen
Wohl an das Hügelein,
Er fiel, da schneit’ es Rosen,
Da regnets kühlen Wein.

Alte Rose
Eine Rosenknospe war
Sie, für die mein Herze glühte;
Doch sie wuchs, und wunderbar
Schoß sie auf in voller Blüte.
Ward die schönste Ros im Land,
Und ich wollt die Rose brechen,
Doch sie wußte mich pikant
Mit den Dornen fortzustechen.
Jetzt, wo sie verwelkt, zerfetzt
Und verklatscht von Wind und Regen -
Liebster Heinrich bin ich jetzt,
Liebend kommt sie mir entgegen.
Heinrich hinten, Heinrich vorn,
Klingt es jetzt mit süßen Tönen;
Sticht mich jetzt etwa ein Dorn,
Ist es an dem Kinn der Schönen.
Allzu hart die Borsten sind,
Die des Kinnes Wärzchen zieren -
Geh ins Kloster, liebes Kind,
Oder lasse dich rasieren
H. Heine
Auf Dornen oder Rosen hingesunken? –
– Ob leiser Atem von den Lippen fließt –
– Ob ihr der Krampf den kleinen Mund verschließt –
– Kein Öl der Lampe? – oder keinen Funken? –
Der Jüngling – betend – tot – im Schlafe trunken?
– Ob er der Jungfrau höchste Gunst genießt –
Was ist’s? das der gefallne Becher gießt –
– Hat Gift, hat Wein, hat Balsam sie getrunken –
Und sieh! des Knaben Arme Flügel werden –
– Nein Mantelsfalten, – Leichentuches Falten
Um sie strahlt Heilgenschein – zerraufte Haare –
O deute die undeutlichen Geberden,
O laß des Zweifels schmerzliche Gewalten –
Enthüll, verhüll das Freudenbett – die Bahre
Brentano

Der Schmetterling is in die Rose verliebt
Der Schmetterling ist in die Rose verliebt, 
Umflattert sie tausendmal, 
Ihn selber aber, goldig zart, 
Umflattert der liebende Sonnenstrahl. 

Jedoch, in wen ist die Rose verliebt? 
Das wüßt ich gar zu gern. 
Ist es die singende Nachtigall? 
Ist es der schweigende Abendstern? 

Ich weiß nicht, in wen die Rose verliebt; 
Ich aber lieb euch all: 
Rose, Schmetterling, Sonnenstrahl, 
Abendstern und Nachtigall
H. Heine

Die Rose
Ich habe den Traum der Rose belauscht,
der keusch vom kühlen Duft umsprüht
aus ihrer Blumenseele glüht;
ich hab ihn mit allen Sinnen belauscht
und mich berauscht.
Vom Sonnenstrahl hat sie geträumt,
der Tags in ihren Adern gährt,
sie Nachts mit Tau und Mondlicht nährt,
der wild für sie durchs Lufhneer schäumt,
damit sie träumt.
Doch von dem Goldkäfer weiß sie nicht,
der mühsam ihren Kelch erklimmt,
von ihrem Duft-betäubt sich krümmt,
den ihre rote Glut ersticht;
sie achtet’s nicht.
So prangt die Rose in keuscher Pracht
und freut sich ihrer Glut und lacht:
Ich habe die herrlichste Seele, Ich,
ich bin die Königin sicherlich
von meinen Blumenschwestern!
Und stahlblau kommt ein Falter geschwirrt
der ihr von Liebe surrt und girrt.
Dem haucht sie gnädig zu: laß ab,
,sonst wird mein glühender Schooß dein Grab,
ich bin die Braut des Lichtes!
Doch als der dritte Mittag kam,
seit ich den Traum der Rose vernahm,
da hing ihr königliches Haupt
im Sonnenglanz gebeugt, verstaubt,
vom heißen Licht erstochen.
R.Dehmel

Die Rose blüht, ich bin die fromme Biene,
Die in der Blätter keuschen Busen sinkt,
Und milden Tau und süßen Honig trinkt,
Doch lebt ihr Glanz und bleibet ewig grüne.
So singt mein tiefstes Freudenlied,
Ach meine Rose blüht!
Die Rose blüht, o Sonnenschein verziehe,
Daß lange noch der liebe Sommer währt,
Und mir kein Sturm die süße Lust versehrt,
Daß all mein Heil aus dieser Rose blühe
So freut sich innig mein Gemüt,
Weil meine Rose blüht!
Die Rose blüht, und lacht vor andern Rosen,
Mit solcher Huld, und Liebesmildigkeit,
Daß gern mein Sinn sich zu der Pflicht erbeut,
Mit andern Blumen nie mehr liebzukosen,
Weil alle Liebe, die erglüht,
Aus dir du Rose blüht!
Brentano

Die Rose von Newport
Sprengende Reiter und flatternde Blüten,
Einer voraus mit gescheitelten Locken -
Ist es der Lenz auf geflügeltem Renner?
Karl ists, der Jüngling, der Erbe von England,
Und die sich nähern in goldener Mailuft,
Das sind die Giebel und Tore von Newport,
Drüber das Wappen der Stadt: eine Rose!
Jubelnde Gassen und jubelnde Wimpel
Und ein von treibender Jugend geschwelltes,
Jubelndes Herz in dem Busen des Stuart …
Unter den blühenden Linden des Marktes
Schreitet ein Reigen von blühnden Gestalten,
Und eine Schönste mit herzlichem Beben
Bietet dem Prinzen die Rose von Newport:
”Seliges Gestern und Morgen und Heute,
Herr, dir die Rose von Newport bedeute!”
Morgen erzählen die Linden das Märchen
Von der entblätterten Rose von Newport.
Sprengende Reiter und wirbelnde Flocken,
Einer voraus mit verwilderten Haaren -
Ist es der Winter, der finstre Geselle?
Karl ists, der Flüchtling, der König von England.
Seit er das Blut seines Volkes vergossen,
Reitet er neben zerschmetterndem Abgrund …
Und die sich nähern in weissem Gestöber,
Das sind die Giebel und Tore von Newport,
Drüber das Wappen der Stadt: eine Rose!
Nirgend ein Jubel und nirgend ein Wimpel,
Polternde Hämmer und kreischende Feilen,
Und ein von eisernen Fäusten gepresstes,
Ächzendes Herz in dem Busen des Stuart …
Unter den frierenden Linden des Marktes
Bettelt ein Kind mit verschatteten Augen,
Bietet dem König ein dorrendes Röschen:
”Seliges Gestern und Morgen und Heute,
Herr, dir die Rose von Newport bedeute!”
Karl, der die Züge des Kindes betrachtet,
Schmal und gespenstig im Spiegel des Elends
Sieht er das eigene Antlitz und schaudert.
Morgen erzählen die Linden das Märchen
Von dem enthaupteten König von England
C.F. Meyer

Die Rose
Die Rose, die Lilje, die Taube, die Sonne,
Die liebt ich einst alle in Liebeswonne.
Ich lieb sie nicht mehr, ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;
Sie selber, aller Liebe Bronne,
Ist Rose und Lilje und Taube und Sonne
H. Heine

Die Rosen
Als du frühmorgens gingst
Und an der Sonne hingst,
    Pflücktest du dir,
Die, von ihr angeglüht
Still vor ihr aufgeblüht,
    Und nun den Duft versprüht,
Rosen zur Zier.
Hältst sie noch abends fest?
Schmeichelte dir der West
    Längst sie nicht ab?
Siehst ja, ihr Leben schwand!
Wo ist der Farbenbrand?
Doch nur in deiner Hand
    Sind sie im Grab.
Gib sie den Winden preis,
Daß sie mit ihnen leis
    Düngen den Strauch.
Fühlt’s nicht sogleich der Zweig,
Fühlt’s doch die Wurzel gleich,
Und ist nur diese reich,
    Wird er es auch!
F. Hebel

Die Rosen im Suden
Aus den Knospen, die euch deckten,
    Süße Rosen, mein Entzücken,
        Lockte euch der heiße Süd;
Doch die Gluten, die euch weckten,
    Drohen jetzt, euch zu ersticken,
        Ach, ihr seid schon halb verglüht!
Und dem Freunde, dem erschreckten,
    Deucht, er muß euch eilig pflücken,
        Daß ihr nicht zu schnell verblüht!
F. Hebel

Die Rosen im Garten
Die Rosen im Garten blühn zum zweiten Mal. Täglich schießen sie in dicken Bündeln
In die Sonne. Aber die schwelgerische Zartheit ist dahin,
Mit der ihr erstes Blühen sich im Hof des weiß und roten Sternenfeuers wiegte.
Sie springen gieriger, wie aus aufgerissenen Adern strömend,
Über das heftig aufgeschwellte Fleisch der Blätter.
Ihr wildes Blühen ist wie Todesröcheln,
Das der vergehende Sommer in das ungewisse Licht des Herbstes trägt.
E. Stadler

All Ros’ auf Rose kam, um dir
Die Wange zu bezieren,
Doch tief im Herzen war es mir,
Als sollt’ ich dich verlieren.
Ging ich im Felde hier und dort
Gewohnheit-nach spazieren,
Vermied ich sorglich einen Ort,
Als sollt’ ich dich verlieren.
Den Kirchhof mied ich, denkend nie
An andern Tod, als ihren,
Mir war’s als Rose müßte sie
Einst jenen Hag mir zieren.
Was half es, daß ich selber mied,
Dahin mich zu verlieren,
Wenn diesen Ort ihr Gott beschied
Vor anderen Revieren?
Ich konnte wol, den Ort zu fliehn,
Den eignen Schritt regieren;
Ich mußte doch hin lassen ziehn
Die Ros’, um ihn zu zieren.
Und seit man meine Rose dort
Gepflanzt, den Hag zu zieren,
Vermeid’ ich nicht mehr scheu den Ort
Wie vormals beim Spazieren.
Ja mir geworden ist er traut
Vor anderen Revieren,
Seit ich die Ros’ ihm anvertraut,
Um nie sie zu verlieren.
F. Rückert

An meine Rose
Frohlocke, schöne junge Rose,
Dein Bild wird nicht verschwinden,
Wenn auch die Glut, die dauerlose,
Verweht in Abendwinden.
So süßer Duft, so helle Flamme
Kann nicht für irdisch gelten;
Du prangst am stolzen Rosenstamme,
Verpflanzt aus andern Welten;
Aus Büschen, wo die Götter gerne
Sich in die Schatten senken,
Wenn sie in heilig stiller Ferne
Der Menschen Glück bedenken.
Darum mich ein Hinübersehnen
Stets inniger umschmieget,
Je länger sich in meinen Tränen
Dein holdes Antlitz wieget.
O weilten wir in jenen Lüften,
Wo keine Schranke wehrte,
Daß ich mit deinen Zauberdüften
Die Ewigkeiten nährte! –
Hier nahn die Augenblicke, – schwinden
An dir vorüber immer,
Ein jeder eilt, dich noch zu finden
In deinem Jugendschimmer;
Und ich, wie sie, muß immer eilen
Mit allem meinem Lieben
An dir vorbei, darf nie verweilen,
Von Stürmen fortgetrieben.
Doch hat, du holde Wunderblume,
Mein Herz voll süßen Bebens
Dich mir gemalt zum Eigentume
Ins Tiefste meines Lebens,
Wohin der Tod, der Ruhebringer,
Sich scheuen wird zu greifen,
Wenn endlich seine sanften Finger
Mein Welkes niederstreifen.
Lenau

Aus den östlichen Rosen
Ich sende einen Gruß wie Duft der Rosen, 
Ich send’ ihn an ein Rosenangesicht. 
Ich sende einen Gruß wie Frühlingskosen, 
Ich send’ ihn an ein Aug voll Frühlingslicht.
Aus Schmerzensstürmen, die mein Herz durchtosen, 
Send’ ich den Hauch, dich unsanft rühr’ er nicht! 
Wenn du gedenkest an den Freudelosen, 
So wird der Himmel meiner Nächte licht
F. Rückert

Das Rosenband
Im Frühlingsschatten fand ich Sie;
Da band ich Sie mit Rosenbändern:
Sie fühlt’ es nicht, und schlummerte.
Ich sah Sie an; mein Leben hing
Mit diesem Blick’ an Ihrem Leben:
Ich fühlt’ es wohl, und wußt’ es nicht.
Doch lispelt’ ich Ihr sprachlos zu,
Und rauschte mit den Rosenbändern:
Da wachte Sie vom Schlummer auf.
Sie sah mich an; Ihr Leben hing
Mit diesem Blick’ an meinem Leben,
Und um uns ward’s Elysium
Klopstock

Die Rose der Erinnerung
Als treulos ich das teure Land verließ,
Wo mir, wie nirgend sonst, die Freude blühte,
Mich selbst verstoßend aus dem Paradies
Voll Freundesliebe, holder Frauengüte;
Und als ich stand zum ernsten Scheidegruß
An meiner Freuden maiengrünem Saume,
Als mir im Auge quoll der Tränenguß
Wie warmer Regen nach dem Frühlingstraume:
Da bog sich mir zum Lebewohl herab
Der reichsten einer von den Blütenzweigen,
Der freundlich mir noch eine Rose gab;
Mein Herz verstand sein liebevolles Schweigen.
›Nicht in den Staub, o Freund, hier weine hin,
Hier auf die weichen Blätter dieser Rose!‹
Das war der stummen Gabe milder Sinn;
Und schmerzlich rasch folgt ich dem Wanderlose.
In fremde Welten fuhr mich der Pilot,
Vom teuren Lande trennen mich nun Meere;
Und wie mir einst das Lebewohl gebot,
Netz ich die Blume mit getreuer Zähre.
Der Rose inniglicher Duft entschwand,
Es ging die frische Farbenglut verbleichen;
Sie ruht so blaß und starr in meiner Hand,
Des Unverwelklichen ein welkes Zeichen.
Des Unverwelklichen? – sie rauscht so bang,
Will meine Hand die Rose wieder wecken;
Als wär es ein prophetisch trüber Klang,
Hör ich den Laut mit heimlichem Erschrecken.
O Rose der Erinnerung geweiht!
Mir dünket deiner welken Blätter Rauschen
Ein leises Schreiten der Vergänglichkeit,
Hörbar geworden plötzlich meinem Lauschen!
Lenau
Die Nonne und die Rose
Dunkle Wolken niederdrohten,
Und es zuckten Wetterscheine,
Brausend jagten schon die Boten
Des Gewitters durch die Haine.
Eine Rose dort am Aste,
Schöne Nonne, sahst du beben,
Und ein Bangen dich erfaßte
Um der Rose zartes Leben.
Sie zu wahren vor den Wettern,
Schnittest du sie schnell vom Strauche,
Eh der Sturm sie kann entblättern
Und entführen ihre Hauche.
Draußen tobt des Frühlings Eile,
Rosen flattern weithin, irre;
Deine blüht noch eine Weile
Scheinlebendig im Geschirre.
Teilte sie nicht, schnell verglühend,
Lieber solche Frühlingslose?
Schöne Nonne, still verblühend,
O wie gleichst du dieser Rose!
Lenau

Du bist die erste Rose,
Die mir der Frühling bringt,
Die letzte aus dem Mose
Die noch im Herbste dringt;
Du blühest vom Getose
Des Wintersturms umringt,
Von keiner Zeit bedingt,
Blühst du mir als Zeitlose;
O schöne hochzeitlose
Braut, die der Tod umschlingt,
O duft’ge Hochzeitrose,
Die aus dem Grab entspringt!
F. Rückert

Ein Rosenbaum vorm Hause stand,
Der wachsend sichs getraute,
Daß er, aufsteigend an der Wand,
Ins obre Fenster schaute.
Dann als der Rosenbaum am Haus
Verdarb in Winterfrösten,
Da sah zum obern Fenster aus
Ein Röslein, uns zu trösten.
Das Röslein, ach, ist schnell verblüht,
Wir sahn zu Grab es neigen;
Und wieder ist der Baum bemüht
Zum Fenster aufzusteigen.
Mag er nun wachsen groß und hoch,
Zum höchsten und zum größten,
Für das verblühte Röslein doch
Wird er uns nimmer trösten.
F. Rückert

Ihr fünf Rosendorne,
Ihr fünf Rittersporne,
Ihr fünf Eisenhütchen,
Löwenrachenblütchen!
Ihr fünf Rosendorne,
Was habt ihr im Zorne
Röslein nicht vertheidigt,
Als es ward beleidigt?
Ihr gespornten Ritter,
Ihr, als euch vom Schnitter
Ward die Braut entführet,
Habt euch nicht gerühret.
O ihr Eisenhütchen,
Kühlet euer Mütchen
Doch am Sensenmann,
Der sie hält im Bann!
Ach ihr Löwenmündchen
Klafft wie Löwenhündchen,
Wie ihr sie im Rachen
Seht dem grausen Drachen.
Jüngster wollt’ es wagen,
Sich für sie zu schlagen,
Aber mitgefangen
Ist er mitgegangen.
Bleibt, daß ich verliere
Nicht auch euch, ihr viere!
Bleibt mit mir zu trauern
Unter Regenschauern!
F. Rückert

Lasset uns streuen Rosen und Lilien!
Sollten uns reuen Rosen und Lilien?
Da ihr verblüht seid, unsere Freude,
Sollten uns freuen Rosen und Lilien?
Euerem Welken gleich zu verwelken
Sollen sich freuen Rosen und Lilien.
Wollen zu blühen, da ihr verblüht seid,
Doch sich nicht scheuen Rosen und Lilien?
Fröste des Frühlings sollen mit frühem
Tode bedreuen Rosen und Lilien.
Und mit dem Glutpfeil treffe die scharfe
Sonne des Leuen, Rosen und Lilien!
Aber es blühn auf euerem Grabe
Immer vom neuen Rosen und Lilien.
Euer zu denken, wollen uns mahnen
Eure Getreuen, Rosen und Lilien.
Und es erneut sich euer Gedächtniß,
Wo sich erneuen Rosen und Lilien.
F. Rückert

Lilien und Rosen standen
Weiß und roth,
Und wir knüpften Rosenbanden
Weiß und roth.
Frühling färbte Flur und Lüfte
Grün und blau,
Wo wir euch als Rosen fanden
Weiß und roth.
Goldner Schmelz war eure Wiege,
Wo sich rings
Lilien und Rosen wanden
Weiß und roth.
Als die Wiege ward zum Sarge,
Starb in Grau
Frühlingsgrün, und Rosen schwanden
Weiß und roth.
Rosen, aus dem Land der Dornen
Hier versetzt,
Blüht ihr dort in Rosenlanden
Weiß und roth.
Lächelnd streut ihr über uns und
Euer Grab
Lilien aus Rosenhanden
Weiß und roth.
F. Rückert

Mein Röselein
Grüß’ Dich Gott, mein Röselein,
Schön und klein und sanft Du bist:
Wie sie so anmutig ist!
Röselein, gern seh’ ich Dich!
Bleib’ so still und lieb und rein:
Bleib’ so ewig jung und mein!
Röslein mein, o denk’ an mich!
Purpurrot und grün Dein Stiel:
Geist und Anmut hat sie viel!
Röslein, Dich, Dich liebe ich!
Zart drück’ ich Dich an den Mund:
Nehme Abschied, bleib’ gesund!
Blättlein klein, o bleibet frisch,
Ihres Zweiges dunkelgrün:
Ach, ich muß von dannen zieh’n!
Röslein, nein, es war nur Scherz:
Ewig, ewig bleib’ ich Dein!
Ewig bleibst Du lieb und fein!
Röselein, o grüß’ Dich Gott,
Schön und frisch und mein Du bist:
Voll mein Herz vor Freuden ist!
Kempner

Meine Rose
Dem holden Lenzgeschmeide,
Der Rose, meiner Freude,
Die schon gebeugt und blasser
Vom heißen Strahl der Sonnen,
Reich’ ich den Becher Wasser
Aus tiefem Bronnen.
Du Rose meines Herzens!
Vom stillen Strahl des Schmerzens
Bist du gebeugt und blasser;
Ich möchte dir zu Füßen,
Wie dieser Blume Wasser,
Still meine Seele gießen!
Könnt ich dann auch nicht sehen
Dich auferstehen.
Lenau
Rosa Hortensie
Wer nahm das Rosa an?
Wer wusste auch, dass es sich sammelte in diesen Dolden?
Wie Dinge unter Gold, die sich entgolden,
entröten sie sich sanft, wie im Gebrauch.
Dass sie für solches Rosa nichts verlangen.
Bleibt es für sie und lächelt aus der Luft?
Sind Engel da, es zärtlich zu empfangen,
wenn es vergeht, großmütig wie ein Duft?
Oder vielleicht auch geben sie es preis,
damit es nie erführe vom Verblühn.
Doch unter diesem Rosa hat ein Grün
gehorcht, das jetzt verwelkt und alles weiß.
R.M. Rilke
Rose, Meer und Sonne
Sind ein Bild der Liebsten mein,
Die mit ihrer Wonne
Faßt mein ganzes Leben ein.
Aller Glanz, ergossen,
Aller Tau der Frühlingsflur
Liegt vereint beschlossen
In dem Kelch der Rose nur.
Alle Farben ringen,
Aller Duft im Lenzgefild’,
Um hervorzubringen
Im Verein der Rose Bild.
Rose, Meer und Sonne
Sind ein Bild der Liebsten mein,
Die mit ihrer Wonne
Faßt mein ganzes Leben ein.
Alle Ströme haben
Ihren Lauf auf Erden bloß,
Um sich zu begraben
Sehnend in des Meeres Schoß.
Alle Quellen fließen
In den unerschöpften Grund,
Einen Kreis zu schliessen
Um der Erde blü’ndes Rund.
Rose, Meer und Sonne
Sind ein Bild der Liebsten mein,
Die mit ihrer Wonne
Faßt mein ganzes Leben ein.
Alle Stern’ un Lüften
Sind ein Liebesblick der Nacht,
In des Morgens Düften
Sterbend, wann der Tag erwacht.
Alle Weltenflammen,
Der zerstreute Himmelsglanz,
Fließen hell zusammen
In der Sonne Strahlenkranz.
Rose, Meer und Sonne
Sind ein Bild der Liebsten mein,
Die mit ihrer Wonne
Faßt mein ganzes Leben ein.
F. Rückert

Rosenbüsche, dunkle Haine,
Duftig blühende Sinnlichkeit,
Nennest niemals mich die Deine,
Falsch ist Deine Süßigkeit.
Deine Stürme, Deine Wogen,
Deine ahnungsschwere Lust,
Sicher haben sie betrogen
Manche unschuldsvolle Brust. –
Kempner

Rosenwacht
Im Glase blüht ein frischer Rosenstrauss,
Daneben webt ein Jünglingsleben aus;
Ins Zimmer bricht der volle Abendglanz
Welch schönes Bild in einen Totentanz!
Von rotem Golde taut das Sommerland,
Die Reb’ am Fenster und die Kammerwand,
Der Sterbenskranke und sein Linnentuch,
Das Kirchenmännlein und sein schwarzes Buch.
Du armer Dunkelmann, was suchst du hier?
Die Menschen nicht, noch Blumen lauschen dir!
Nach Westen neigen sie sich insgesamt:
Die Sonne hält das heil’ge Totenamt.
Wie abendschön des Kranken Antlitz glüht,
Dass kaum man ahnt, wie weiss der Tod da blüht!
Sein Nachtmahlkelch ist flüssig Sonnengold,
Wie durstig trinkt er diesen Liebessold!
Und scheidend winkt der letzte Sonnenstrahl,
Erkaltet und verglüht sind Berg und Tal,
Das junge Menschenkind ist bleich und tot,
Die Rosen sind geblieben frisch und rot.
So halten die Vergänglichen die Wacht
Beim stillen Manne bis zur dritten Nacht;
Dann legen sie bescheiden ihr Gewand
Dem Herrn des Lebens in die Vaterhand
Keller

Rosenzeit
Wenn die wilden Rosen blühn 
An des Feldes Rand, 
Frischgemähtes Wiesengrün 
Duftet durch das Land, 
Wenn in stillen Waldesgründen 
Sich die rothen Beeren ründen 
Und die Sommerzeit verkünden, 
Wenn der Himmel blaut so weit – 
O du schöne Rosenzeit!
Hell und warm ist nun die Nacht, 
Länger wird der Tag, 
Dass er all der Schönheit Pracht 
In sich fassen mag. 
Frühling ist noch nicht gegangen, 
Sommer hat schon angefangen, 
Beide hold vereinigt prangen, 
Herbst und Winter sind noch weit – 
O du schöne Rosenzeit!
Ja in Rosen steht die Welt, 
Aber ahnungsbang 
Rauschet durch das Aehrenfeld 
Schon ein fremder Klang: 
Bald ertönt der Erntereigen, 
Und die Rose wird sich neigen, 
Und die Vögel werden schweigen. 
Ach wie bald, dann liegst Du weit – 
O du schöne Rosenzeit!
H. Seidel

Rote Rosen
Wir haben nicht das Glück genossen
In indischer Gelassenheit;
In Qualen ist’s emporgeschossen,
Wir wußten nichts von Seligkeit.
Verzehrend kam’s in Sturm und Drange;
Ein Weh nur war es, keine Lust!
Es bleichte deine zarte Wange
Und brach den Atem meiner Brust.
Es schlang uns ein in wilde Fluten,
Es riß uns in den jähen Schlund;
Zerschmettert fast und im Verbluten
Lag endlich trunken Mund auf Mund.
Des Lebens Flamme war gesunken,
Des Lebens Feuerquell verrauscht,
Bis wir aufs neu den Götterfunken
Umfangend, selig eingetauscht.
Th. Storm

Röschen
Als Kind von angenehmen Zügen
War Röschen ein gar lustig Ding.
Gern zupfte sie das Bein der Fliegen,
Die sie geschickt mit Spucke fing.
Sie wuchs, und größere Objekte
Lockt sie von nun an in ihr Garn,
Nicht nur die jungen, nein, sie neckte
Und rupft’ auch manchen alten Narrn.
Inzwischen tat in stillem Walten
Die Zeit getreulich ihre Pflicht.
Durch wundersame Bügelfalten
Verziert sie Röschens Angesicht.
Und locker wurden Röschens Zähne.
Kein Freier stellte sich mehr ein.
Und schließlich kriegt sie gar Migräne,
Und die pflegt dauerhaft zu sein.
Dies führte sie zum Aberglauben,
Obwohl sie sonst nicht gläubig schien.
Sie meinte fest, daß Turteltauben
Den Schmerz der Menschen an sich ziehn.
Zwei Stück davon hat sie im Bauer,
Ein Pärchen, welches zärtlich girrt;
Jetzt liegt sie täglich auf der Lauer,
Ob ihnen noch nicht übel wird.
Busch

Ursprung der Rose
Den Rosenzweig benagt ein Lämmchen auf der Weide, 
Es tuts nur sich zur Lust, es tuts nicht ihm zuleide. 
Dafür hat Rosendorn dem Lämmchen abgezwackt 
Ein Flöckchen Wolle nur; es ward davon nicht nackt. 
Das Flöckchen hielt der Dorn in scharfen Fingern fest; 
Da kam die Nachtigall und wollte baun ihr Nest. 
Sie sprach: “Tu auf die Hand und gib das Flöckchen mir, 
Und ist mein Nest gebaut, sing ich zum Danke Dir. 
Er gab, sie nahm und baut, und als sie nun gesungen, 
Da ist am Rosendorn vor Lust die Ros entsprungen!
F. Rückert

Von zwei Rosen
Von zwei Rosen
duftet eine
anders, als die
andre Rose.

Von zwei Engeln
mag so einer
anders, als der
andre schön sein.

So in unzähl-
baren zarten
Andersheiten
mag der Himmel,

mag des Vaters
Göttersöhne-
reich seraphisch
abgestuft sein..
C. Morgenstern
Weisse Rosen
Du bissest die zarten Lippen wund,
Das Blut ist danach geflossen;
Du hast es gewollt, ich weiß es wohl,
Weil einst mein Mund sie verschlossen.
Entfärben ließt du dein blondes Haar
In Sonnenbrand und Regen;
Du hast es gewollt, weil meine Hand
Liebkosend darauf gelegen.
Du stehst am Herd in Flammen und Rauch,
Daß die feinen Hände dir sprangen;
Du hast es gewollt, ich weiß es wohl,
Weil mein Auge daran gehangen.
2
Du gehst an meiner Seite hin
Und achtest meiner nicht;
Nun schmerzt mich deine weiße Hand,
Dein süßes Angesicht.
O sprich wie sonst ein liebes Wort,
Ein einzig Wort mir zu!
Die Wunden bluten heimlich fort,
Auch du hast keine Ruh.
Der Mund, der jetzt zu meiner Qual
Sich stumm vor mir verschließt,
Ich hab ihn ja so tausendmal,
Vieltausendmal geküßt.
Was einst so überselig war,
Bricht nun das Herz entzwei;
Das Aug, das meine Seele trank,
Sieht fremd an mir vorbei.
3
So dunkel sind die Straßen,
So herbstlich geht der Wind;
Leb wohl, meine weiße Rose,
Mein Herz, mein Weib, mein Kind!
So schweigend steht der Garten,
Ich wandre weit hinaus;
Er wird dir nicht verraten,
Daß ich nimmer kehr nach Haus.
Der Weg ist gar so einsam,
Es reist ja niemand mit;
Die Wolken nur am Himmel
Halten gleichen Schritt.
Ich bin so müd zum Sterben;
Drum blieb’ ich gern zu Haus
Und schliefe gern das Leben
Und Lust und Leiden aus.
Th. Storm
Weil Schönres nicht im Garten blüht als Ros’ und Lilie,
So blüht ihr stets mir im Gemüth als Ros’ und Lilie.
Im Garten meines Herzens ist als Gärtner früh und spat
Mein Liebesleid um euch bemüht, als Ros’ und Lilie.
An jedem Morgen seid ihr frisch, an jedem Abend neu,
Vom Naß der Augen angesprüht, als Ros’ und Lilie.
Ihr blüht als Ros’ und Lilie, wenn kalt der Winter stürmt,
Und wenn der heiße Sommer glüht, als Ros’ und Lilie.
Ihr blüht in der Erinnerung schön wie im Leben einst,
Als Bild der Anmuth und der Güt’, als Ros’ und Lilie.
Von Liebe sei die Seele klar, und ganz von Flecken rein,
Daß sie in sich euch ewig hüt’ als Ros’ und Lilie;
O ihr, so hell als Lilien und Rosen einst erblüht,
So schnell und schneller nun verblüht, als Ros’ und Lilie!
F. Rückert

Weisse Rose
Weisse Rose, weisse Rose – 
Träumerisch 
Neigst du das Haupt. 
Weisse Rose, weisse Rose – 
Balde 
Bist du entlaubt.
Weisse Rose, weisse Rose – 
Dunkel 
Drohet der Sturm. 
Im Herzen heimlich – 
Heimlich – 
Naget der Wurm.
H. Seidel

Welke Rose
In einem Buche blätternd, fand
Ich eine Rose welk, zerdrückt,
Und weiß auch nicht mehr, wessen Hand
Sie einst für mich gepflückt.
Ach, mehr und mehr im Abendhauch
Verweht Erinnrung; bald zerstiebt
Mein Erdenlos, dann weiß ich auch
Nicht mehr, wer mich geliebt
Lenau

Alte Rose

Eine Rosenknospe war
Sie, für die mein Herze glühte;
Doch sie wuchs, und wunderbar
Schoß sie auf in voller Blüte.

Ward die schönste Ros’ im Land,
Und ich wollt die Rose brechen,
Doch sie wußte mich pikant
Mit den Dornen fortzustechen.

Jetzt, wo sie verwelkt, zerfetzt
Und verklatscht von Wind und Regen –
»Liebster Heinrich« bin ich jetzt,
Liebend kommt sie mir entgegen.

Heinrich hinten, Heinrich vorn,
Klingt es jetzt mit süßen Tönen;
Sticht mich jetzt etwa ein Dorn,
Ist es an dem Kinn der Schönen.

Allzu hart die Borsten sind,
Die des Kinnes Wärzchen zieren –
Geh ins Kloster, liebes Kind,
Oder lasse dich rasieren.
H. Heine

14.-15. April 1834

Vogel halte, laß dich fragen
Hast du nicht mein Glück gesehn
Hast du’s in dein Nest getragen,
Ei dein Glück, ei sage wen?

Eine feine zarte Rebe
Und zwei Träublein Feuerwein
Drüber Seidenwürmer Gewebe
Drunter süße Maulbeerlein.

Hier hab’ ich’s im Arm gewieget
Hier am Herzen drückt’ ich’s fest,
Lieblich hat sich’s angeschmiegen
Und du Vogel trugst’s ins Nest.

Armer Mann, dein Glück ich wette,
War ein Liebchen und kein Strauß
Ging aus deinem Arm zu Bette
Und du gingst allein zu Haus.

Meinst du? – Nun so sag mir Quelle
Hast du nicht mein Glück gesehn
Trug’s ins Meer nicht deine Welle
Ei dein Glück, ei sage wen?

Eine tauberauschte Rose
Und zwei Rosentöchterlein
Frühlingsträume ihr im Schoße,
Wachten auf und schliefen ein.

Hier am Herzen hat’s gehauchet,
Süßen Duft, Goldbienen schwer
Sind die Küsse eingetauchet.
Fort ist’s – Ach du trugst’s ins Meer.

Armer Mann, dein Glück ich wette,
Linder war dein Rosenlos
Ging aus deinem Arm zu Bette
Heim trugst du die Dornen bloß.

Meinst du, will ich Taube fragen,
Hast du nicht mein Glück gesehn
Nicht ins Felsennest getragen?
– Ei dein Glück! – ei sage wen?

Eine goldne Honigwabe,
Süßen Seim und Wachs so rein
Aller Küsse Blumengabe
Schlossen drin die Bienen ein.

Ach ich trug es an die Lippen
Duftend, schimmernd, süß und lind
Durft’ ein bißchen daran nippen
War doch ein verwöhntes Kind.

Armer Mann, dein Glück, ich wette,
Linder war’s, als Honigseim
Ging aus deinem Arm zu Bette,
Und du gingest einsam heim.

Meinst du? – will ich Echo fragen,
Hast du nicht mein Glück gesehn,
Und willst allen wieder sagen?
Ei dein Glück, ei sage wen?

Einer Stimme süßes Klagen
Locken, Flüstern, Wonn’ und Weh’,
Nachtigallen-Traumeszagen
Bitte, bitte, geh o geh!

Mir am Herzen hat’s gewehet
Alle Wonnen, allen Schmerz,
Wie ein Kinderseelchen flehet
Unter süßem Mutterherz!

Armer Mann! dein Glück, ich wette,
War ein linder träumend Wort,
Fleht’ aus deinem Arm zu Bette,
Du gingst einsam dichtend fort.

Meinst du. – muß ich Rose fragen,
Hast du nicht mein Glück gesehn
Birgt dein Schoß nicht süßes Zagen.
Ei dein Glück: Ei sage wen!

Süßes Duften, wachend Träumen,
Hülle, Fülle, süß und warm
Bienenkuß an Rausches Säumen
Irrend, suchend, Rausches arm.

Hier am Herzen hat’s geblühet,
Meine Seele süß umlaubt,
Liebe hat mein Blut durchglühet,
Hoffnung hat doch nicht geglaubt.

Armer Mann, dein Glück ich wette
Linder war’s, als Trunkenheit
Ging aus deinem Arm zu Bette
Du gingst einsam, kühl, es schneit.

Meinst du, frage ich die Sterne,
Habt ihr nicht mein Glück gesehn?
Sterne sehn ja Augen gerne.
Ei dein Glück? ei sage wen?

Lockennacht an Himmelsstirne
Sinnend, minnend Doppellicht,
Augen blitzend Glücksgestirne,
Andern Sternen folg’ ich nicht.

Sah’s von Tränen tief verschleiert
Sah’s von Sehnen tief durchglüht
Sah’s durchleuchtet, sah’s durchfeuert
Sah’s wie Liebe blüht und flieht.

Armer Mann, dein Glück ich wette
War ein linder Augenschein,
Ging aus deinem Arm zu Bette,
Durch die Nacht gingst du allein.

Meinst du, muß die Lilie fragen
Hast du nicht mein Glück gesehn
Reimt sich dir, doch darf’s nicht sagen.
Ei dein Glück, ei sage wen?

Eine, eine, sag nicht welche,
Stand im Gärtchen nachts allein
Sah o Lilie! deine Kelche
Überströmt von Lichtesschein.

Hat von Lilien, Engeln, Sternen
Schon an meiner Brust geträumt,
Alle Nähen, alle Fernen
Mir mit Dichtergold gesäumt.

Sel’ger Mann, dein Glück, ich wette
Ist Emilie, fein und lieb
Ging aus deinem Arm zu Bette
Dir des Traumes Goldsaum blieb.

Meinst du, muß Emilien fragen,
Hast du nicht mein Glück gesehn
Hast du’s in dein Bett getragen?
– Ei dein Glück, o sage wen?

Ein Süßlieb, schwarzlaub’ge Linde
Schwüle, kühle, süße Glut,
Feuermark in Eises Rinde
Hüpfend Kind in freud’gem Blut.
Brentano

La luna blanca quita al mar
el mar, y le da el mar. Con su belleza,
en un tranquilo y puro vencimiento,
hace que la verdad ya no lo sea,
y que sea verdad eterna y sola
lo que no lo era.
Sí.
ί Sencillez divina,
que derrotas lo cierro y pones alma
nueva a lo verdadero!
ί Rosa no presentida, que quitara
a la rosa la rosa, que le diera
a la rosa la rosa!

Diaria de un poeta recién casado (1916), 1917

Der weisse Mond nimmt dem Meere
das Meer – und gibt ihm das Meer. Mit seiner Schöne,
in ruhig reiner Besiegung,
macht er, dass die Wahrheit nicht mehr sie ist,
und dass ewige einzige Wahrheit werde
das, was nicht sie war.
Ja.
Göttliche Einfalt,
die du Sicheres zerbrichst und ein neues
Wesen dem Wahren erteilst!
Rose, nie geahnte: sie nähme
der Rose die Rose, sie gäbe
der Rose die Rose!

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
Deutsch von Hugo Friedrich

Kanarienrose

Ville de Paris
Des Mädchens Taubenhände gurrten zahm
Aus licht zitronenfarb und grüner Seide;
Ihr Haar hing schwarz und still und gleich der Weide,
Und ihre Blicke sanken als ein Gram

Auf jenen Vogel, der von Inseln kam,
Dem zaubernd sie aus weichem Fiederkleide
Die Rose träumte. Blühendes Geschmeide.
Ein Duft, wie Wein so gilbend, sü6 wie Rahm,

Sang aus dem Käfigglase, blauem Becher,
Mit feinem Tönen, hauchte zitternd nieder
Und lag an ihrem märchenbunten Schuh

Gefaltet, blass, wie ein verlorner Fächer.
Sie neigte sich. Da ward er Vogel wieder
Und schwirrte den Kanarienwäldern zu.

Gertrud Kolmar

rouw

Meer afbeeldingen van mijn werk: Saatchi –  Weebly – Behance

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.