Blogteksten 2000-2019

Teksten die ik de afgelopen jaren heb geschreven en die voor een groot deel te vinden zijn op deze blog. Ze kunnen per onderdeel als geheel worden gedownload.

teksten over en rond mijn eigen werk als landschapschilder en inspiratiebronnen

Over kunst

teksten over rouw en verdriet

teksten over het studentenpastoraat en het leven van studenten

teksten over de maatschappij

teksten over religie, God en geloven

teksten over het zelf, de ziel, identiteit en het lichaam in de digitale tijd

teksten over poëzie

over geluk

culture is a boat…