Olie op het vuur

olie op het vuur, een pleidooi voor meer geestkracht en opstaan voor de Geest in een kerk die in een impasse is geraakt ahv lezing van Erik Borgman bij de VPW vereniging voor pastoraal werkenden

Reflectie op pastoraat in de wereld

Bijeenkomst van pastoraal werkers in Aken - enkele reflecties op kerk en werk als pastoraal werker

Organisch besturen

Organisch besturen... De Rooms-Katholieke kerk heeft veel overgenomen van de Romeinen. Niet alleen rechtspraak en gebouwen maar ook een vorm van organisatie. De pontifex van Rome, primus inter pares, kwam uiteindelijk aan het hoofd te staan van de anderen die bestuurden als pontifex, bruggenbouwer, de bisschoppen. Het gebied werd verdeeld in parochies en aan het … Doorgaan met het lezen van Organisch besturen

Een weekendje in een abdij

Tijd en ruimte in een andere context. Afgelopen weekend zat  ik met 5 studenten in de abdij Lilbosch bij de paters trappisten te Pey-Echt. Het ritme van de tijd dat in de abdij heerst wijkt af van dat wat we gewend zijn in ons dagelijks leven. Per dag zijn er vijf gebedsmomenten: 4.30, 7.00, 12.00, … Doorgaan met het lezen van Een weekendje in een abdij

Rond diversiteit en divergentie en de horizon in het pastoraat

Rond diversiteit en divergentie en de horizon in het pastoraat  De mens is een wezen dat verschillen ervaart in de waarneming van de werkelijkheid. De wereld waarin hij leeft kan hij onderscheiden, ze is divers, ook van zijn lichaam. Onder wereld versta ik verschillende dingen die ik niet zo strikt onderscheid, maar waar ik een … Doorgaan met het lezen van Rond diversiteit en divergentie en de horizon in het pastoraat

Studentenpastor op de campus: grensganger zijn – een persoonlijke visie

In een geseculariseerde samenleving neemt het studentenpastoraat een bijzondere positie in omdat het de boodschap van het evangelie vertaalt voor alle studenten en medewerkers op de campus. Dat niet vanzelfsprekend is blijkt uit de reacties van studenten en medewerkers die niet gelovig zijn maar die wel het programma-aanbod van de Studentenkerk en de gastvrijheid van … Doorgaan met het lezen van Studentenpastor op de campus: grensganger zijn – een persoonlijke visie

Vertrouwen

  Werken in de Studentenkerk: een kwestie van vertrouwen geven  – en van vertrouwen vinden… In deze bijdrage bespreek ik de vraag waarom studenten kunnen vertrouwen op de Studentenkerk en wat dit vertrouwen hen kan opleveren. Vervolgens hoe je als studentenpastor dit vertrouwen kan winnen en behouden. Eerst echter sta ik stil bij het begrip … Doorgaan met het lezen van Vertrouwen