De verleiding van het ogenblik

Waarin vinden we houvast om ons leven te leiden, hoe vullen we de leegte op die ons wordt nagelaten door de ontkrachting van God in de filosofie van het Westen?

Een God afwezig

De dood van God, aangekondigd en verkondigd door Nietzsche, wat doen we met deze leegte en hoe wordt ze opgevuld?