Into great Silence

Stilte, leegte, plek van Godsontmoeting? Kan dat wel? Zeker als je leven op het spel staat?

Duisternis en licht

DUISTERNIS EN LICHT “De berg Fujiyama, die zelfs in de diepste duisternis overeind blijft!”* “Oog in oog met de meest uitzichtloze vragen, bij de stem van je hart blijven.” Dostojevski* "Het is twijfel, twijfel tot het bittere einde. En precies dan en precies daar is er: het groot geloof dat in ons oprijst" Lev Shestov* … Doorgaan met het lezen van Duisternis en licht

Waar je hart is, daar zal je schat zijn –

Waar je schat is, daar zal je hart zijn. Deze uitspraak is de kern van deze overweging. wie durft in zijn leven op zoek te gaan naar de waarheid hiervan?

Werkelijkheid en Waarheid

Waarheid en werkelijkheid, hoe zeker kunnen we nog zijn in deze digitale wereld waarin veel manipuleerbaar wordt, het nieuws niet in het minst?

Ontkiemende woorden

Overweging paaszaterdag 4 april 2015 gelezen Genesis 1,1-2,3; Exodus 14,15-15,1 en Marcus 16,1-8 thema: ontkiemende woorden Jezus wordt begraven in een graf in een tuin. Dat is een metafoor voor of een verwijzing naar de tuin van het paradijs. Tuinen zijn in. Dat zijn ze al eeuwen omdat ze precies die link hebben met het paradijs, … Doorgaan met het lezen van Ontkiemende woorden

Geloven in deze tijd: uitdagingen en troost, een eigentijds Paasverhaal

Geloven in deze tijd: uitdagingen en troost – een eigentijds Paasverhaal Het geluk is lichter dan een veertje, maar niemand is in staat het te dragen. Chuang-Tzu   Vanuit het verwachtingspatroon dat christenen koesteren vanuit de bijbelse verhalen over Jezus van Nazareth die ze als Messias, als redder vereren, “het vlees geworden woord Gods”, zou … Doorgaan met het lezen van Geloven in deze tijd: uitdagingen en troost, een eigentijds Paasverhaal

Management en vertrouwen – de echt grote problemen op deze wereld

Management en vertrouwen Onze tijd wordt gekenmerkt door een explosieve groei van informatie en de middelen om deze informatie te verzamelen, te analyseren en te benutten voor beleid. Niet alleen de wereld van de reclame, het bedrijfsleven en de overheid plukt hier de vruchten van. Wetenschappers smullen ervan, hun mogelijkheden om voorspellingen te doen en … Doorgaan met het lezen van Management en vertrouwen – de echt grote problemen op deze wereld

Jezus, lichaam (en seks) en God

  Jezus, lichaam (en seks) en God Mijn probleem met de lichamelijkheid en de seksualiteit van Jezus is niet zozeer de vraag of hij van vrouwen hield of van mannen, of dat hij altijd celibatair is geweest en gebleven maar de vraag hoe het zit met de relatie tot God – als Zoon van God … Doorgaan met het lezen van Jezus, lichaam (en seks) en God

Autonomie en heteronomie in relatie tot geloven/vertrouwen

In het Westen staat autonomie al heel lang hoog in het vaandel. De mens is ‘in wezen’ autonoom, zo luidt de gangbare opvatting. Wat dit ‘in wezen’ betekent ga ik nu niet verder uitzoeken omdat ik niet kan definiëren wat het ‘wezen’ is van de mens als mens. De claim in deze uitspraak is duidelijk … Doorgaan met het lezen van Autonomie en heteronomie in relatie tot geloven/vertrouwen

Acht benen: dragen en gedragen worden!

Acht benen: dragen en gedragen worden! Markus 2,1-12: Als hij Kafarnaoem weer binnenkomt na dagen is  te horen: hij is in huis! Zovelen stromen er samen dat er zelfs voor de deur geen ruimte meer is,- en toen heeft hij tot hen zijn woord gesproken. Er komen er die een verlamde tot hem willen brengen, … Doorgaan met het lezen van Acht benen: dragen en gedragen worden!

Evenwicht tussen meer en minder

  Evenwicht tussen meer en minder Herbst Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten; sie fallen mit verneinender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. Und sieh dir andre an: es ist in … Doorgaan met het lezen van Evenwicht tussen meer en minder

Vertrouwen

  Werken in de Studentenkerk: een kwestie van vertrouwen geven  – en van vertrouwen vinden… In deze bijdrage bespreek ik de vraag waarom studenten kunnen vertrouwen op de Studentenkerk en wat dit vertrouwen hen kan opleveren. Vervolgens hoe je als studentenpastor dit vertrouwen kan winnen en behouden. Eerst echter sta ik stil bij het begrip … Doorgaan met het lezen van Vertrouwen