Koudwatervrees

Religies zijn betekenissystemen. Ze geven antwoorden op bepaalde specifieke vragen die leven en dood, begin en einde betreffen. Maar ook vragen hoe te leven, hoe de samenleving in te richten en welke ethische regels daarbij een rol kunnen spelen. Er zijn veel soorten religies, er zijn binnen een religie vaak veel varianten en er zijn … Doorgaan met het lezen van Koudwatervrees

Olie op het vuur

olie op het vuur, een pleidooi voor meer geestkracht en opstaan voor de Geest in een kerk die in een impasse is geraakt ahv lezing van Erik Borgman bij de VPW vereniging voor pastoraal werkenden

Reflectie op pastoraat in de wereld

Bijeenkomst van pastoraal werkers in Aken - enkele reflecties op kerk en werk als pastoraal werker

Kerk als sacrament

kerk als sacrament, wat betekent dat in onze wereld?

Stakeholders en marketing in het religieuze domein

Inzichten uit de managementwetenschap leveren ook munitie om eens na te denken over de relatie kerk als organisatie en gelovige als consument zeker met het oog op de toekomst van de kerk en de gelovigen

Wereld als spiegel

Wereld als spiegel De wereld ervaar ik als een grote spiegel. Niet om mezelf in te spiegelen, alsof ik een soort van Narcissus ben die in het water van het meertje naar zichzelf kijkt en op zichzelf verliefd wordt, nee, de wereld houdt mij een spiegel voor en zet mij zo op zijn plaats. De … Doorgaan met het lezen van Wereld als spiegel

Geloven in deze tijd: uitdagingen en troost, een eigentijds Paasverhaal

Geloven in deze tijd: uitdagingen en troost – een eigentijds Paasverhaal Het geluk is lichter dan een veertje, maar niemand is in staat het te dragen. Chuang-Tzu   Vanuit het verwachtingspatroon dat christenen koesteren vanuit de bijbelse verhalen over Jezus van Nazareth die ze als Messias, als redder vereren, “het vlees geworden woord Gods”, zou … Doorgaan met het lezen van Geloven in deze tijd: uitdagingen en troost, een eigentijds Paasverhaal

Vuur*

Vandaag geen water, geen aarde, geen lucht maar vuur! In vuur daalt God neer op de Sinaï en overhandigt Mozes de geboden. Vuur ook in onze evangelielezing waar Jezus handelaren uit de tempel ranselt. Zo kennen we hem niet echt, zo fel, zo onverbiddelijk en hard! Dat past niet in ons plaatje van een lieve, … Doorgaan met het lezen van Vuur*

Avanti, avanti

Uit het leven van Maria, de vlucht naar Egypte - pigment op papier 50x70 cm (2014) Avanti Avanti Onze huidige kardinaal van het bisdom Utrecht kan men niet betrappen op visionair inzicht of profetisch handelen. Zijn wijze van werken is eerder die van een boekhouder te noemen. Rekenen en berekenen. Financiële argumenten worden vaak ingezet … Doorgaan met het lezen van Avanti, avanti

Organisch besturen

Organisch besturen... De Rooms-Katholieke kerk heeft veel overgenomen van de Romeinen. Niet alleen rechtspraak en gebouwen maar ook een vorm van organisatie. De pontifex van Rome, primus inter pares, kwam uiteindelijk aan het hoofd te staan van de anderen die bestuurden als pontifex, bruggenbouwer, de bisschoppen. Het gebied werd verdeeld in parochies en aan het … Doorgaan met het lezen van Organisch besturen

Studenten en kerk op de campus Radboud Universiteit

Allerzielen

De Radboud Universiteit heeft altijd veel belang gehecht aan haar identiteit. Deze hangt samen met de katholieke traditie  waaruit zij is ontstaan (als een vorm van emancipatie toen er nog geen katholieke universiteit in Nederland was) . Deze katholieke identiteit werkt door in het onderwijsprogramma en strategische plannen die om de vijf jaar worden opgesteld … Doorgaan met het lezen van Studenten en kerk op de campus Radboud Universiteit

Nieuwe ontwikkelingen in het fenomeen kerk-zijn van het studentenpastoraat in Nijmegen

Kenmerk van onze tijd is het verlangen naar authenticiteit. Vooral in de beleving van het eigen geloof of de eigen religiositeit wordt dit belangrijk gevonden.  Men wil worden uitgedaagd en getroost (een vorm van ‘challenge and comfort’), (want)geloven moet ook een praktisch nut hebben. Daarbij is men niet op zoek naar dogmatische waarheden waar men … Doorgaan met het lezen van Nieuwe ontwikkelingen in het fenomeen kerk-zijn van het studentenpastoraat in Nijmegen